20 lipca 2022 10:59 - Polska
Powstał bateryjny magazyn energii w Ochotnicy Dolnej

Pilotażowy projekt przemysłowego magazynu energii realizowany przez TAURON został zlokalizowany w gminie, w której występuje jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia 1-fazowych systemów PV. Nowa instalacja może ustabilizować pracę sieci elektroenergetycznej. Inwestycja jest realizowana wspólnie ze spółką Apator S.A. oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Zakładamy, że moc wynosząca 50 kW oraz pojemność 100 kWh magazynu energii przyczyni się do poprawy parametrów napięcia. Chodzi tu o redukcję wzrostów i asymetrii napięć, co zdarza się w miejscach o dużej koncentracji jednofazowych mikroinstalacji na niewielkim obszarze. Magazyn ma zmniejszyć liczbę automatycznych wyłączeń, a tym samym usprawnić pracę istniejących mikroinstalacji prosumenckich

- wyjaśnił prezes zarządu Grupy Tauron Paweł Szczeszek.

Magazyn energii odpowiedzią na przeciążenia sieci

Celem projektu jest zapobieganie awariom, a także zbadanie wpływu magazynu na stabilizację pracy sieci elektroenergetycznej. Magazyny energii stanowią ważną część transformacji energetycznej.

Do naszej sieci jest już przyłączonych ponad 300 tys. mikroinstalacji, co wielokrotnie przekracza zakładane prognozy. Sieci dystrybucyjnej nie da się w krótkim czasie zmodernizować i dostosować do pełnej współpracy z tak dużą liczbą małej generacji rozproszonej. Dlatego wspólnie z placówkami naukowymi i producentami szukamy rozwiązań, które lokalnie poprawią parametry pracy sieci. Taka jest właśnie rola tego pilotażu, w który bardzo aktywnie zaangażowała się też gmina

- mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

O klastrze energii w gminie Ochotnica Dolna

W gminie Ochotnica Dolna w 2017 r. utworzono Klaster Energii “Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica”. W klastrze tworzone są nowe rozwiązania techniczne i oparte na nich nowe modele biznesowe oraz tworzone są inteligentne systemy zarządzania bilansowaniem energii. Celem jest także utworzenie Centrum Badawczego OZE, w którym naukowcy AGH będą mieli możliwość dokonywania analiz i badań naukowych. W ramach klastra testowane będą rozwiązania, które minimalizują negatywny wpływ PV na sieć oraz tworzyć i testować nowe projekty inwestycyjne.

Źródło: media.tauron.pl

Zdjęcie: media.tauron.pl