18 lipca 2022 18:00 - Polska
Powołano nową wiceminister klimatu i środowiska

Premier Mateusz Morawiecki powołał Annę Łukaszewską-Trzeciakowską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Nominację wręczyła minister Anna Moskwa.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska jest z wykształcenia ekonomistką, absolwentką MBA. Karierę zawodową zaczynała w spółkach sektora obronnego, gdzie odpowiadała m.in. za projekty międzynarodowe, restrukturyzacyjne, konsolidacyjne, współpracę międzynarodową, strategiczne projekty biznesowe, a także za nadzór nad delegaturami zagranicznymi.

Jak czytamy w biogramie nowej wiceminister klimatu i środowiska, od 2007 roku pracowała w sektorze energetycznym, w tym jako Prezes Zarządu Elektrowni „Kozienice” S.A. Prowadziła też działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i konsultingu dla wielkoskalowych projektów energetycznych. Od 2017 do 2019 roku odpowiadała za sprawy korporacyjne, PR oraz komunikację w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej.
 


Łukaszewska-Trzeciakowska pełniła również funkcję Eksperta i Pełnomocnika w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przygotowywała model finansowania infrastrukturalnych inwestycji oraz opinie w procesie krajowej i unijnej legislacji związanej z gospodarką wodną, energetyką, w tym rozwojem odnawialnych źródeł energii.

W latach 2020-2021 była Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2021 roku pracowała w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN. Była Prezesem Zarządów Baltic Power i ORLEN Neptun, gdzie odpowiadała za rozwój polskich oraz zagranicznych projektów morskiej energetyki wiatrowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest członkiem Rady Koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej. 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zdjęcie: MKiŚ