15 lipca 2022 15:30 - Świat
Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli zwiększenie wykorzystania energii z OZE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego zaakceptowała rewizję dyrektywy RED. W jej ramach zadecydowano o zwiększeniu celu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Do 2030 roku jej udział w UE ma wynieść 45%.

Rewizja dotknęła także dyrektywę EED, która obejmuje cele związane z oszczędnością energii. Według wprowadzonych zmian, państwa członkowskie UE powinny wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 40% do 2030 r. dla końcowego zużycia energii i 42,5% dla zużycia energii pierwotnej. To ekwiwalent kolejno 740 i 960 milionów ton ropy naftowej. 

Europosłowie o wprowadzonych zmianach

O wprowadzonych zmianach informował na Twitterze polski europarlamentarzysta i były Premier RP Jerzy Buzek, członek ITRE.

Na temat rewizji w dyrektywach RED i EED wypowiedział się także Markus Pieper, który reprezentuje w ITRE Niemcy. 

Tylko ekspansja energii odnawialnej oznacza prawdziwą niezależność. Nasz głos pokazuje silne poparcie dla zwiększonego celu na 2030 r. o 45%. Jednocześnie potwierdzamy potrzebę ściślejszej współpracy transgranicznej w celu rozszerzenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i wzywamy do opracowania zróżnicowanej strategii importu wodoru. Podnieśliśmy również wymagania dotyczące zrównoważonego charakteru biomasy i paliw, jednocześnie pokazując, w jaki sposób materiały biogenne mogą wnieść rzeczywisty wkład ekonomiczny w transformację energetyczną (Markus Pieper, członek ITRE).

Ambitne cele Parlamentu Europejskiego

Jak można przeczytać na stronie internetowej PE, nowe cele powinny zostać osiągnięte za pomocą środków na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, w różnych sektorach - np. administracji publicznej, budynkach, przedsiębiorstwach, centrach danych. Rewizja dyrektyw ma na celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE. Zmiany w dyrektywach wprowadzono 13 lipca, większością głosów członków Komisji.

 

Źródło: www.europarl.europa.eu

Zdjęcie: 140992344 © Andreykuzmin  Dreamstime.com