9 maja 2023 15:45 - Polska
Ponad 4 000 małych instalacji OZE w Polsce – Raport URE za 2022 rok

Urząd Regulacji Energetyki opublikował raport na temat wytwarzania energii w małych instalacjach OZE za 2022 rok. Z raportu wynika, że wzrost liczby wytwórców energii w tej skali instalacji wyniósł blisko 90%. W minionym roku małe instalacje OZE wyprodukowały łącznie 6,7 TWh energii.

Jak możemy przeczytać w raporcie URE w ubiegłym roku liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wytwórców w małych instalacjach OZE (RMIOZE) wzrosła z 1292 do 2448. Liczba zarejestrowanych instalacji zwiekszyła się o 2327 jednostek, z 1932 do 4259, co stanowi 120-procentowy wzrost. Na ten znaczący skok w dużej mierze wpłynęła ostatnia zmiana definicji małej instalacji polegająca na podniesieniu wartości górnego przedziału jej łącznej mocy zainstalowanej z 0,5 MW do 1 MW.

Ostatnia zmiana definicji małej instalacji, polegająca na zmianie przedziału jej łącznej mocy zainstalowanej, dokonana została w ostatnim kwartale 2021 r., a rok 2022 był okresem kończącym proces migracji instalacji koncesjonowanych do RMIOZE. Zaprezentowane w raporcie dane, obrazujące przyrosty łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej małych instalacji OZE, a także ilości wytworzonej w tych instalacjach energii elektrycznej, są nadal w dużej mierze wynikiem zmian o charakterze formalno-prawnym. Widoczny dynamiczny przyrost liczby małych instalacji OZE wpisanych do RMIOZE, spowodowany był migracją instalacji z grupy objętej koncesjami do tego rejestru.

Według obowiązujących przepisów pod pojeciem małej instalacji należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110kV, w tym również instalację elektrocieplną (kogeneracyjną) o tej samej mocy elektrycznej i mocy cieplnej od 150 kW do 2 MW.

W minionym roku małe instalacje OZE wyprodukowały łącznie 6,7 TWh energii. Najwięcej instalacje fotowoltaiczne – 4,6 TWh, co stanowi 69% całej energii wyprodukowanej przez małe OZE. Następnie instalacje biogazowe (20%) z wynikiem 1,4TWh, a kolejne miejsca należały do instalacji wiatrowych z ponad 6-procentowym udziałem w produkcji i elektrowni wodnych (4%). Instalacje biomasowe wytworzyły 0,11% całej energii pochodzącej z małych instalacji OZE.

Całość raportu jest dostępna poniżej:

Wytwarzanie energii elektrycznej  w Polsce w małych instalacjach OZE – Raport Prezesa URE za 2022 rok

 

Źródło:

Urząd Regulacji Energetyki

Zdjęcie:

Battery © Aprescindere  Dreamstime.com