20 sierpnia 2021 14:42 - Polska
Piaskownice regulacyjne: nowelizacja ustawy jest na etapie opiniowania

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne o numerze UC74 znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Powołuje on do istnienia między innymi tzw. piaskownice regulacyjne. To konstrukcje prawne tworzące przestrzeń testową do eksperymentów i wdrażania innowacji w dziedzinie energetyki.

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, piaskownice regulacyjne to konstrukcja prawna, mająca być "bezpieczną przestrzenią prawną do testowania i wdrażania nowych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu lub rozwiązań technologicznych". Celem tych rozwiązań jest poprawa funkcjonowania rynku energii i gazu w Polsce.

Takie "bezpieczne przestrzenie prawne" były tworzone już m.in. w Holandii czy Wielkiej Brytanii. 

W Polsce wprowadzenie piaskownic regulacyjnych, wiąże się przede wszystkim z dodatkowymi uprawnieniami regulatora. Dzięki nim Prezes Urzędu Regulacji Energetyki mógłby ograniczać wymogi regulacyjne dla innowatorów, aby – w rezultacie – ułatwić tym podmiotom testowania projektu, mającego na celu wdrożenie np. innowacyjnych technologii, produktów czy usług

– wyjaśnia minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Testy nowych rozwiązań w energetyce mogą pozwolić URE na przygotowanie pasujących do nich regulacji prawnych, już poza bezpieczną strefą prawną. W taki sposób, aby nie hamować innowacji na wczesnym etapie ich rozwoju. Mogą być to innowacje technologiczne, ale też nowe rodzaje modeli biznesowych możliwe do zastosowania w energetyce.

Na wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych zyskają innowatorzy, ale także istniejące już klastry energii czy społeczności energetyczne, które będą chciały wprowadzać w ramach swojej działalności testowe rozwiązania.

Wśród wprowadzanych przez nowelizację Prawa energetycznego zmian warto wyróżnić także definicję obywatelskiej społeczności energetycznej. W ustawie określono takie społeczności jako podmioty o zdolności prawnej. Będą mogły one realizować różnorodne działania związane m.in. z produkcją, przechowywaniem i dystrybucją energii.

Nowelizacja ustawy znajduje się aktualnie na etapie opiniowania. O dalszych losach projektu będziemy informować na łamach portalu.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/

Zdjęcie: 219354701 © Andrey Popov | Dreamstime.com