29 kwietnia 2024 16:43 - Polska, Świat
OZE do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu – projekt RESHeat

Budowa odnawialnych źródeł energii i zwiększania efektywności energetycznej budynków to obecnie priorytetowe działania wielu polskich gmin. Na terenie budynku przy ul. Działkowej 26 w Krakowie, została zbudowana instalacja demonstracyjna produkująca energię ze źródeł OZE na potrzeby c.o. i c.w.u. Instalacja ma posłużyć do realizowania międzynarodowego projektu badawczego RESHeat, który zakłada, że minimum 70% całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych powinno pochodzi z OZE. Projekt jest interesującym przykładem zastępowania gazu ziemnego dla potrzeb grzewczych w budynkach wielorodzinnych.

 

Skalowalności systemu dla różnych typów wielorodzinnych budynków mieszkalnych

RESHeat jest systemem trigeneracji energii, a więc wykorzystującym OZE do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu na potrzeby  budynków pasywnych, budynków mieszkalnych i  użyteczności publicznej.

W tym międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym wykorzystania energii z OZE dla celów ogrzewania budynków mieszkalnych zespół z Politechniki Krakowskiej jest odpowiedzialny za koordynowanie całego przedsięwzięcia i optymalizację systemu tak, aby osiągnął wysoką efektywność energetyczną przy możliwie najniższych kosztach produkcji. Jak czytamy w założeniach projektu:

System RESHeat będzie rozwijany i optymalizowany w taki sposób, aby obniżyć koszty jego produkcji oraz przystosować go dla budynków mieszkalnych. Planowana jest budowa trzech instalacji demonstracyjnych, w Limanowej, Krakowie i na przedmieściach Rzymu, dla budynków wielorodzinnych z odpowiednio 7, 14 oraz 20 mieszkaniami. Dodatkowo, system zostanie zmodyfikowany w taki sposób, by wydajnie pracował również dla produkcji chłodu, co wykażą testy we Włoszech. Główny cel projektu to przygotowanie systemu RESHeat do komercjalizacji. 

 

Polski demostrator

W Krakowie instalacja została zrealizowana na terenie budynku z 24 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1190m2. Na osiedlu znajdują się jeszcze 3 identyczne budynki mieszkalne (wybudowane w tym samym czasie tj. 2013 r. i w tej samej technologii) które posłużą do porównania wyników projektu. Do tej pory budynek był zasilany z kotłowni gazowej.

Głównym elementem systemu jest gruntowa pompa ciepła, kolejnym są montowane na dachu solary, które służą do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto zainstalowano panele fotowoltaiczne na dachu jak i na trakerach zewnętrznych nadążne za słońcem, które produkują energię potrzebną do obsłużenia całego systemu. Ostatni element to podziemny magazyn energii cieplnej. System został  uruchomiony w listopadzie ubiegłego roku. Wkrótce będą dostępne wnioski z analizy systemu.

Projekt RESheat jest objęty w całości dofinansowaniem ze środków UE w ramach prowadzonego przez Komisję Europejską programu „Horizon 2020”. Gmina Miejska Kraków oraz  Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nie partycypują w kosztach. Po zakończeniu projektu instalacja przejdzie na własność Gminy Kraków i będzie służyć mieszkańcom.

 

Źródło: resheat.eu/
Zdjęcie: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie