12 stycznia 2024 10:05 - Polska
OZE dla rolników – zapowiedź naboru

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  od 25 stycznia 2024 r. wystartuje z naborem na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej." Rolnicy będą mogli wnioskować o dofinansowanie na budowę biogazowni rolniczych, zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej oraz na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich.

 

Trzy obszary wsparcia

Wsparcie będzie można uzyskać w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych dla trzech obszarów – Obszar A (inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej), Obszar B (inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego) oraz Obszar C (poprawa efektywności energetycznej budynków gospodarstw rolnych).

Dofinasowaniem będą mogli być objęci wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzący gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Jednym z istotnych do spełnienia wymogów jest również odbycie specjalistycznego szkolenia.

 

Wysokość wsparcia

Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na:

  1. obszar A i obszar B wynosi 1,5 mln zł;
  2. obszar A i obszar C wynosi 1,7 mln zł;
  3. obszar B i obszar C wynosi 400 tys. zł;
  4. obszar A, obszar B i obszar C wynosi 1,7 mln zł.

 

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać pomiędzy 25 stycznia a 23 lutego 2024 r.  wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

ogłoszenie Prezesa ARiMR – Obszar A

ogłoszenie Prezesa ARiMR – Obszar B

ogłoszenie Prezesa ARiMR – Obszar C

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/arimr
Zdjęcie: Energy © Andrii Biletskyi  Dreamstime.com