4 grudnia 2023 12:08 - Polska, Świat
Otwarcie na biometan – pod Głogowem powstaje nowoczesna biometanownia

W przemysłowej części Głogowa, grupa Engie buduje nowoczesną instalację do produkcji biometanu. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Według Polskiej Organizacji Biometanu Polska powinna znacznie zwiększać produkcję i wykorzystanie biometanu w sieciach gazowych. W opublikowanej końcem listopada analizie POB wskazuje biometan jako najlepszą alternatywę dla paliw kopalnych w sektorach: transportowym, ciepłowniczym i przemyśle. Potencjał biometanu dostrzega cała Europa.

 

Cele dekarbonizacyjne w oparciu o lokalne źródła produkcji biometanu

POB postuluje wpisanie do PEP2040 i KPEiK minimalnych celów produkcji biometanu na poziomie co najmniej 2 miliardów m³ na rok 2030 (potencjał wynosi około 3 miliardów m³) oraz 5 miliardów m³ biometanu na rok 2040 z perspektywą 8 miliardów m³ na rok 2050 (potencjał około 9 miliardów m³). Z publikacją organizacji można zapoznać się tutaj Biometan w polskiej polityce energetycznej. Dokument szczegółowo omawia potrzebny zakres, tryb i harmonogram planowanych aktualizacji PEP2040 oraz KPEiK w odniesieniu do kwestii istotnych dla rozwoju rynków biogazu i biometanu.


Od taniego transportu i zarządzania odpadami do zatłoczenia do lokalnej sieci


W całej Europie przybywa biometanowni.  Idealnym przykład rozwoju rynku biometanu stanowi Dania, gdzie 40% gazu w sieci to biometan. W Wielkiej Brytanii wiele obiektów wprowadza już biometan do sieci gazowej a o pierwszym udanym zatłoczeniu zielonego gazu do lokalnej sieci w Irlandii Północnej poinformowała ostatnio spółka Grupy Bio Capital. Irlandzki zakład Granville Eco Park, Dungannon produkuje gaz odnawialny od 2014 r. Do tej pory zielony gaz wykorzystywano do wytwarzania energii elektrycznej na miejscu, napędzania pojazdów ciężarowych  i transportu drogowego biometanu do klientów w kontenerach ciśnieniowych w celu uzyskania ciepła i energii. Zatłoczeniem gazu do sieci spółka osiągnęła kolejny kamień milowy. System w Dungennon ma możliwość eksportowania wystarczającej ilości gazu, aby zdekarbonizować całe roczne zużycie gazu w tym mieście. Spółka produkuje biometan m.in. poprzez recykling odpadów biodegradowalnych (opakowanych i nieopakowanych) pochodzących z samorządów lokalnych, sektora hotelarsko-gastronomicznego oraz przetwórców żywności i napojów. 

Potencjał biometanu zaczęła dostrzegać Europa Środkowo- Wschodnia. Końcem października Komisja Europejska zatwierdziła czeski program o wartości 2,4 miliarda euro, mający na celu wsparcie nowych lub modernizowanych zakładów produkcji biometanu. 


Zielony hub w Głogowie drogą do „zielonego miasta”


Także i w Polsce a mianowice pod Głogowem na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie nowoczesna biometanownia. Jest ona częścią projektu, który zakłada powstanie nowoczesnego energetycznego Zielonego Hubu. 
Biogazownia, w której wytwarzany będzie biometan powstanie w ramach inwestycji SilVirCo (Silesiae Viridis Company, łac. Silesiae Viridis – Zielony Śląsk) produkować będzie około 1500 m3/h biometanu. Zielony gaz produkowany będzie z przetwarzania okolicznych odpadów rolno-spożywczych w hermetycznym procesie fermentacji metanowej. Dotychczas, w Polsce, biometan nie był zatłaczany do sieci ze względu na czynniki techniczne takie jak chłonności sieci dystrybucyjnych, sezonowość oraz jakość gazu a także niepewności regulacyjne. Ja zapowiadają inwestorzy głogowskiej biogazowni, biometan, jeżeli lokalne warunki na to pozwolą, będzie zatłaczany bezpośrednio do sieci gazowej bądź skraplany do formy bioLNG i dostarczany do sektora transportowego. 


Stymulowanie rozwoju regionu w dobie dekarbonizacji jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Inwestycja zapewni większą stabilność lokalnego rynku pracy na stanowiskach dobrze płatnych i perspektywicznych z pozycji rozwoju pracownika. Inwestycja ta jest kolejnym elementem budowania zielonego potencjału energetycznego regionu. Głogów z miasta przemysłowego zmienia się w zielony hub Zagłębia Miedziowego – uważa Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.


Produkcją ekologicznego paliwa został powierzona ENGIE, globalnej grupie, której działalność w Polsce opiera się na rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w trzech głównych obszarach: źródła energii odnawialnej, efektywność energetyczna i technologie cyfrowe, optymalizujące koszty eksploatacji budynków. Jak powiedział Jan Woźniak, dyrektor generalny ENGIE Polska:


Planowana inwestycja wpisuje się w cele strategiczne Grupy ENGIE, które zakładają m.in rozwój ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie śladu węglowego. SilVirCo daje szansę na w pełni bezpieczną i neutralną dla otoczenia produkcję biometanu z lokalnych odpadów rolniczych. Dzięki temu wspieramy zarządzenie odpadami w sposób odpowiedzialny. Wokół inwestycji będzie mógł się rozwijać lokalny biznes.


Oddanie głogowskiej biogazowni do użytku planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

 

Źródło:
bioch4.org
bio-capital.co.uk

magazynbiomasa.pl
engie-polska.pl

Zdjęcie: 27768021 © Bertold Werkmann  Dreamstime.com/ zdjęcie poglądowe