6 kwietnia 2023 12:00 - KlastER
Olgierd Dziekoński (Związek Województw RP): Energetyka rozproszona potrzebuje regulacji, które pozwolą wykorzystać potencjał rynku finansowego

Wciąż trwają prace rządu nad wdrożeniem nowych przepisów dotyczących klastrów energii i społeczności energetycznych. Nowelizacja UC99 zakłada m.in., że stroną porozumienia klastra energii powinien być samorząd, a do zakresu jego działalności włączane będzie także magazynowanie energii. Na potrzebę regulacji wspierających lokalną współpracę i inwestycje w OZE, zwrócił uwagę Olgierd Dziekoński (Związek Województw RP) w wypowiedzi udzielonej nam w trakcie V Forum Energetyki Rozproszonej.

Olgierd Dziekoński podkreślał, że polski system elektroenergetyczny boryka się z brakami na poziomie technologicznym oraz ograniczeniami we współpracy samorzadów i OSD. Zauważył, że między innymi z tych powodów, energetyka rozproszona nie stanowi całościowego systemu.

Brakuje magazynów energii, brakuje możliwości podłączeń, brakuje możliwości dobrej współpracy z samorządem terytorialnym i wykorzystania siły, którą ma samorząd terytorialny poprzez sporządzenie założeń do planów zaopatrzenia i szczególnych uchwał rad gmin, które nakazują OSD współpracę z właśnie tymi lokalnymi wytwórcami energii. To jest bardzo istotna kwestia. A jaką rolę [będzie pełnić energetyka rozproszona – dopisek redakcji]? Oczywiście rolę bezpieczeństwa po pierwsze, a po drugie przynajmniej nie podwyższania kosztów energii dla poszczególnych końcowych konsumentów. 

Wśród działań jakie należy podjąć na rzecz polskiej energetyki Olgierd Dziekoński wskazał przede wszystkim na tworzenie regulacji wykorzystujących potencjał rynku finansowego.

Proszę zwrócić uwagę, że fotowoltaika dlatego ruszyła do przodu ponieważ były dobre regulacje. Ponad 30 miliardów złotych zainwestowanych z kieszeni obywateli, bo wsparcie publiczne to tylko ok. 8%. – stwierdził Dziekoński.

Według zapowiedzi Minister Klimatu i Środowiska w połowie kwietnia ruszyć ma piąta edycja programu "Mój prąd", w ramach której finansowane będą również pompy ciepła i kolektory słoneczne.

 

Z pełną wypowiedzią Olgierda Dziekońskiego można zapoznać się poniżej.

 

 

Olgierd Dziekoński jest architektem, urbanistą, ekspertem od gospodarki lokalnej i samorządności. Współautor I nagrody konkursu UIA na Nowy Belgrad. Wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy; 1990-1994 oraz 1999-2000. Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Komunalnego (ARKA). Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Ekspert US AID oraz UE, dyrektor ds. rozwoju RTI Polska. W latach 2001-2007 w ramach programów UE-MAM oraz House-Act-URBACT działał w Bułgarii, Rumunii, Kosowie i Syrii. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Kierownik projektu Regiogmina. Aktualnie Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego, członek Rady Nadzorczej TARR S.A., członek Rady Programowej FRDL, Rady Programowej Sieci Kompetencji Energetyki Rozproszonej, Przewodniczący Rady Fundacji ZMP – "Miasto".

 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.