13 lipca 2023 12:59 - Polska, Świat
Nowe cele w zakresie oszczędności energii dla UE- model finansowania ESCO

Parlament Europejski przyjął ustawę wymagającą zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej o 11,7% do 2030r., w stosunku do scenariusza przyjętego w 2020 roku. Posłowie PE położyli nacisk by program dotyczył w szczególności sektora  publicznego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało praktyczne i kompleksowe narzędzie dla jednostek publicznych w postaci wytycznych do realizacji inwestycji w modelu finansowania ESCO (z ang. Energy Saving Company) tzw. umów o poprawę efektywności energetycznej.

 

Nowe cele w zakresie oszczędności energii na 2030 r. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Nowe prawo wskazuje, że każdego roku do 2030 roku, należy oszczędzać 1,5% energii, zaczynając od 1,3% do 2025 roku i zwiększając do 1,9% do końca 2030 roku.

Cele oszczędnościowe mają zostać osiągnięte za pomocą środków lokalnych, regionalnych i krajowych, w różnych sektorach – np. administracji publicznej, budynkach, przedsiębiorstwach, centrach danych itp. Posłowie PE zaznaczali, aby program obejmował w szczególności sektor publiczny, który będzie musiał ograniczyć zużycie energii końcowej o 1,9% rocznie. Państwa członkowskie UE powinny również dążyć do celu, by co roku co najmniej 3% budynków użyteczności publicznej poddawano renowacji w celu uzyskania budynków o niemal zerowym zużyciu energii lub budynków o zerowej emisji. Dyrektywa ustanawia również nowe wymagania dotyczące wydajnych systemów ciepłowniczych.

Ustawa będzie jeszcze musiała zostać zatwierdzona przez Radę Ministrów, zanim będzie mogła wejść w życie.

Model finasowania ESCO

Polski sektor publiczny podjął  działania w zakresie oszczędzania energii, jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska w grudniu ubiegłego roku ich instytucja zmniejszyła zapotrzebowanie na energię elektryczną aż o 20 % . MKiŚ opracowało praktyczne i kompleksowe narzędzie dla jednostek sektora publicznego w postaci wytycznych do realizacji inwestycji w modelu finansowania ESCO (z ang. Energy Saving Company) tzw. umów o poprawę efektywności energetycznej. Jak podkreśla minister Anna Moskwa:

Model ESCO to nowatorskie podejście do tego typu inwestycji. Umożliwia ich realizację bez konieczności angażowania znaczących własnych środków finansowych. Koszt inwestycji mogą być nawet w całości spłacone z uzyskanych i gwarantowanych przez ESCO oszczędności energii. Opracowaliśmy kompleksowy przewodnik dotyczący realizacji tego typu projektów w sektorze publicznym oraz przykładowe wzory umów dla różnych rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

ESCO składa się z:

  • kompleksowego przewodnika dotyczącego przeprowadzania projektów EPC na wszystkich etapach ich realizacji;
  • wzorców umów EPC dla trzech rodzajów przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej:przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacji oświetlenia ulicznego, zarządzania energią w modelu ESCO/EPC
  • klauzul umownych dla projektów hybrydowych oraz projektów o nakładach finansowych powyżej 25 mln zł netto.

Wytyczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

BIP

Wytyczne do umów o poprawę efektywności energetycznej EPC (link do strony gov.pl)

 

 

Źródło:

www.europarl

www.gov.pl/web/klimat/wytyczne

Zdjęcie:  23717637 © Micha360  Dreamstime.com