12 sierpnia 2021 15:50 - Polska
Nowa definicja małej instalacji zwiększy limit mocy zainstalowanej

W ciągu najbliższych tygodni najprawdopodobniej zmieni się definicja małej instalacji odnawialnego źródła energii. To skutek nowelizacji ustawy o OZE, którą 11 sierpnia zdecydowaną większością przegłosował Sejm.

Nowelizacja ustawy zakłada zwiększenie limitu mocy zainstalowanej dla małych instalacji OZE. Dotychczas górny limit wynosił 500 kW. Po zmianach taka instalacja będzie mogła osiągać generacją na poziomie 1 MW. Zwiększy się też maksymalna moc osiągalna cieplna w skojarzeniu, z 900 kilowatów do 3 megawatów. 

Bez obowiązku koncesji, ale z obowiązkiem wpisu do Rejestru wytwórców energii...

Podobnie jak mikroinstalacje (do 50 kW), tak i małe instalacje są zwolnione z obowiązku zdobywania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Właściciele małych instalacji muszą jednak dokonać wpisu do Rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez URE.

Po zmianach w ustawie z obowiązku wpisu do rejestru zwolnieni zostaną właściciele małych instalacji, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii z biogazu rolniczego. Pozostali przedsiębiorcy posiadający instalacje od 50 kW do 1 megawata (dotychczas na zasadzie koncesji), zostaną automatycznie wpisani do rejestru, jako właściciele małych instalacji.

Spółki skarbu państwa z pierwszeństwem do dzierżawy ziemii od KOWR pod budowę OZE

Dzięki zmianom w ustawie spółki skarbu państwa będą mogły bez przetargu budować instalacje OZE na ziemii dzierżawionej od Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Tym samym ustawa daje specjalne uprawnienia w tym zakresie państwowym podmiotom.

Z pozostałymi zmianani uchwalonymi przez Sejm można zapoznać się w druku sejmowym nr 1424. Zawiera on projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

W sumie za omawianą nowelizacją ustawy głosowało 431 z 443 obecnych na sali obrad posłów. Trzech było przeciwko, a dziewięciu wstrzymało się. Ustawą w dalszej kolejności zajmie się Senat.

 

Źródło: isap.sejm.gov.pl

Zdjęcie: 163364291 / Energy © Andrii Biletskyi | Dreamstime.com