13 lutego 2023 11:44 - Polska
NFOŚiGW ruszył z priorytetowym programem - „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy program umożliwiający finansowanie inicjatyw związanych z budową lub modernizacją instalacji fermentacji bioodpadów. Nabór wniosków ruszył w poniedziałek 13 lutego. 

 

Dofinansowanie przewidziane w formie dotacji lub pożyczki, w programie „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”, skierowane jest do przedsiębiorców. Środki będą mogły być przeznaczone na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.  Budżet programu zasilony z Funduszu Modernizacyjnego wynosi 1,5 mld zł.

Jak podaje NFOŚiGW dotacje wyniosą do 50 procent kosztów kwalifikowanych, jednak kwota pomocy nie może przekroczyć wysokości pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na tą samą inwestycję. Wskazano też, że jeżeli w planowanej instalacji byłyby przetwarzane odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe, wysokość dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Natomiast dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu "Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny" będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać od dnia 13 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania środków. Po szczegółowe informacje dotyczące warunków dofinansowania oraz sposobu składania wniosków odsyłamy na stronę: nfosigw/nabor-wnioskow-2023

 

Źródło: www.gov.pl/web/nfosigw

Zdjęcie: 27768021 © Bertold Werkmann  Dreamstime.com