11 sierpnia 2023 14:26 - Polska
We wrześniu ruszy nabór wniosków o finansowanie rozwoju społeczności energetycznych

Od 12 września br. 139 klastrów energii, spółdzielni energetycznych i jednostek samorządu terytorialnego zyska szansę na sfinansowanie dokumentacji przedinwestycyjnych i koncepcji rozwoju w zakresie OZE. Pula środków w ramach naboru przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyniesie blisko 187 mln zł.

Nabór wniosków dot. instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne (inwestycja B2.2.2) odbędzie się na zasadach regulaminu zatwierdzonego 9 sierpnia przez Ministra Rozwoju i Technologii. O finansowanie będą mogły starać się podmioty reprezentujące klastry energii posiadające porozumienie cywilnoprawne, spółdzielnie energetyczne oraz JST, które nie są członkami lub koordynatorami klastra ani spółdzielni energetycznej lub obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.

Wnioski mogą składać zarówno społeczności posiadające koncepcję rozwoju jak i te, które muszą ją przygotować. Warunki i zakres finansowania m.in. sporządzenia dokumentacji, zatrudnienia personelu merytorycznego czy zakupu oprogramowania, znajdują się w regulaminie naboru. 

Maksymalne finansowanie inwestycji

Finansowanie pokryje nawet do 95% wartości każdego przedsięwzięcia. Pozostałe 5% może zostać sfinansowane na zasadzie refundacji. Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju podmiotu. Milionowe środki trafią do klastrów energii (1 550 tys. zł) i samorządów (1 400 tys. zł). Spółdzielnie energetyczne mogą liczyć maksymalnie na 400 tys. zł dofinansowania. 

Dodatkowo, klastry energii oraz JST otrzymają możliwość realizacji projektów na dwóch etapach. Pierwszy etap zakłada opracowanie ogólnej koncepcji rozwoju, natomiast drugi m.in. wykonanie dokumentacji dla inwestycji wskazanych w koncepcji.

Przyjmowanie wniosków ruszy od września - wyłącznie online

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w trybie ciągłym w terminie od dnia 12.09.2023 r. godz. 14:00 do dnia 31.12.2023 r. godz. 14:00 lub do osiągniecia wskaźników Inwestycji. Nabór odbędzie się online poprzez Centralny System Teleinformatyczny: https://wod.cst2021.gov.pl/. Dokumenty związane ze złożeniem wniosku zostały zamieszczona na stronach MRiT.

Kolejny etap naboru

Program nie skończy się na naborze wniosków. Jego łączny budżet wynosi blisko 435 mln zł. Druga część obejmie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają dofinansowanie dla demonstracyjnych instalacji OZE. Dodatkowo MRiT zgłosiło inwestycję B2.2.2 do zwiększenia alokacji w ramach planu Komisji Europejskiej REPowerEU. Jeśli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, budżet inwestycji zostanie powiększony z 435 mln zł do poziomu ponad 851 mln zł. Zwiększy to liczbę przyjmowanych projektów, ze 139 do 200 we wsparciu przedinwestycyjnym i z 10 do 20 we wsparciu inwestycyjnym. Decyzje w tej sprawie powinny zapaść do końca roku.

MRiT zorganizuje webinary na temat naboru

17 sierpnia br. o godz. 10:00 odbędzie się pierwszy z cyklu webinarów prezentujących ogólne założenia i strukturę dokumentacji w regulaminie wyboru przedsięwzięć Inwestycji B2.2.2. Więcej informacji można odnaleźć tutaj. Więcej o obecnym naborze oraz całej inwestycji można znaleźć na stronie www.spolecznoscienergetyczne.gov.pl

 

Źródło: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/

Zdjęcie: 159696261  Energy © Sebastian Czapnik  Dreamstime.com