4 maja 2023 12:53 - Polska
Modernizacja elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar nabiera tempa

PGE Odnawialna S.A. podpisała umowę z GE Renewable Energy. Kontrakt ten ma na celu wydłużenie żywotności drugiej co do wielkości elektrowni szczytowo-pompowej w Polsce o kilkadziesiąt lat poprzez wymianę ponad 40-letnich pompturbin na nowe wysokosprawne turbiny.

Modernizacja elektrowni szczytowo-pompowej (ESP)

GE Hydro Solutions dokona wymiany czterech turbin oraz generatorów silnikowych o mocy 125 MW. Ze względu na ograniczoną przestrzeń roboczą, technologię, procesy cięcia i spawania, które są specyficzne dla tego obiektu, wyłoniony przez PGE Odnawialna S.A. kontrahent zaprojektuje nowe urządzenia specjalnie dla Porąbki-Żar. Będzie on także odpowiedzialny za ich produkcję i dostawę oraz za systemy rozruchu i zarządzania. Komercyjna eksploatacja czterech nowych jednostek prognozowana jest na początek 2028 roku.

Inwestycja w ESP inwestycją w wielkoskalowy magazyn energii

Wraz ze wzrostem udziału źródeł OZE w systemie rośnie znaczenie źródeł stabilizujących oraz służących utrzymaniu parametrów jakościowych energii elektrycznej w skali kraju. Energetyka wodna odgrywa istotną rolę w stabilizacji systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, jednocześnie pobudzając transformację energetyczną, umożliwiając dodanie do sieci większej liczby pogodowo-zależnych źródeł OZE. Projekt rewitalizacji jedynej podziemnej elektrowni w kraju ma przedłużyć jej żywotność o kilkadziesiąt lat. ESP Porąbka-Żar o mocy zainstalowanej 540 MW pozwala reagować na zmieniające się warunki pracy krajowego systemu energetycznego.

Jak powiedział Pascal Radue, prezes i dyrektor generalny GE Hydro Solutions:

Ten projekt jest pierwszym tego rodzaju projektem modernizacji na dużą skalę w Polsce od 40 lat. Cieszymy się, że możemy być jego częścią i wspierać PGE Odnawialna SA w tym procesie modernizacji. To pokazuje, że Polska dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć cel Net Zero do 2050 roku. Nowe urządzenia pomogą zwiększyć elastyczność i niezawodność elektrowni, a w konsekwencji ustabilizować sieć w kraju. 

 

 

Źródło:

www.ge.com

Zdjęcie:

PGE Energia Odnawialna S.A.