27 października 2023 11:32 - Polska
Model DPSIR jako narzędzie efektywnego zarządzania jakością powietrza

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Model DPSIR jako narzędzie efektywnego zarządzania jakością powietrza" autorstwa Ewy Adamiec, Jakuba Bartyzela, Elżbiety Jarosz-Krzemińskiej, Tomasza Pełech-Pilichowskiego, Mateusza Rzeszutka, Janusza Zyska. Tekst ukazał się na łamach 9. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

 

"Decyzje i działania (odpowiedzi) podejmowane na podstawie pełnej i wiarygodnej analizy czynników sprawczych, presji, zmiany parametrów stanu i ich wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz gospodarkę mogą z dużym prawdopodobieństwem w długoterminowej perspektywie przynieść pożądane efekty. W artykule opisano model DPSIR (driving forces, pressures, state, impact, responses; odpowiednio: czynniki sprawcze, presje, stan, wpływ, odpowiedzi) służący do szczegółowej analizy interakcji pomiędzy czynnikami antropogenicznymi a środowiskiem. Tworzony model DPSIR będzie skutecznym narzędziem do zarządzania jakością powietrza. W artykule przedstawiono badania prowadzone w Akademii Górniczo-Hutniczej, które zostaną wykorzystane jako jedne z wielu danych wejściowych w powstającym modelu DPSIR. Opracowywany model będzie jednym ze składowych zaawansowanego narzędzia tworzonego na AGH, w ramach Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE), które umożliwi przygotowanie rekomendacji optymalnych działań dotyczących realizacji polityki energetycznej i poprawy jakości powietrza w Polsce." - czytamy w abstrakcie publikacji.

 

 

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.