14 maja 2024 12:10 - Polska
MKiŚ wydało decyzję dotyczącą budowy małej elektrowni jądrowej SMR

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzję zasadniczą dot. budowy elektrowni jądrowej z zastosowaniem małych reaktorów modułowych oraz przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego jako integralnej części elektrowni jądrowej. Tzw. decyzja zasadnicza została wydana dla Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria i dotyczy lokalizacji małych reaktorów w Gmina Chmielnik lub Gminie Daleszyce w województwie świętokrzyskim. W Polsce istnieje zapotrzebowanie na SMR głównie w zakresie produkcji ciepła. Bowiem produkcja ciepła z SMR pozwoliłaby zmniejszyć import ropy i gazu, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jest to znaczący krok prowadzący do zdecentralizowanie systemu energetycznego i stworzenie bardziej rozproszonego modelu sieci, gdzie odbiorca będzie znacznie bliżej wytwórcy. Ponadto w Polsce budowę SMR-ów planują także KGHM i OSGE.
 


Decyzja zasadnicza dotycząca projektu RR SMR w województwie świętokrzyskim

Jak przekazało ministerstwo, decyzja zasadnicza dotyczy budowy elektrowni jądrowej z zastosowaniem reaktorów modułowych typu SMR w brytyjskiej technologii Rolls–Royce SMR oraz przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego, jako integralnej części elektrowni jądrowej. Dokument ten uprawnia do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych, m.in. o uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

Small Modular Reactor (w skrócie SMR), inaczej zwany też małym reaktorem jądrowym może być produkowany seryjnie i dostarczany na miejsce budowy w całości. SMR osiągają moc od 20 MWe do 300MWe. Ze względu na wysokie koszty tych technologii, stosowanie SMR jest ekonomicznie uzasadnione w lokalizacjach położonych daleko od sieci przesyłowej lub gdy stanowią lokalne źródła ciepła dla przemysłu czy miejskich sieci ciepłowniczych.
Wydana prze MKiŚ decyzja dotyczy elektrowni jądrowej, składającej się z dwóch reaktorów jądrowych w technologii Rolls– Royce SMRTM (UK SMRTM), o łącznej maksymalnej zainstalowanej mocy elektrycznej netto 940 MWe oraz łącznej maksymalnej mocy cieplnej 2716 MWt.
Industria preferuję lokalizację reaktorów w Gminie Chmielnik, aby zasilić przyszłą Strefę Logistyczno-Przemysłową w stabilne źródła zeroemisyjnej energii, ciepła i wodoru. W Strefie zasilanej zeroemisyjnej energią grupa upatruje szansy na stworzenie koła zamachowego dla rozwoju gospodarczego całego Województwa Świętokrzyskiego i stworzenia tysięcy miejsc pracy dla absolwentów kieleckich uczelni.
 

Kolejne planowane SMR-y

W Polsce budowę SMR-ów planują także KGHM i OSGE (ORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY).

Nowy wiceprezes OSGE Wojciech Wrochna w rozmowie z portalem WNP.PL wskazał na projekt w Stawach Monowski jako najbardziej zaawansowany. Spółka przewiduje, że jeszcze do końca tej dekady powstanie ich pierwszy SMR w oparciu o amerykańsko-japońską technologię BWRX-300, dostarczoną przez GE Hitachi. 

Z kolei miedziowy potentant KGHM rozważa projekty SMR, bazujące na technologii lekkowodnej, a więc najlepiej sprawdzonej w dotychczasowej eksploatacji dużych elektrowni jądrowych. Brane są pod uwagę projekty rozwijane głównie przez podmioty z Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych.

 

Źródło:
industria.eu/decyzja_zasadnicza
INDUSTRIA
OSGE
KGHM
wnp.pl

Zdjęcie: Canva