13 czerwca 2023 12:09 - Polska
MKiŚ rozpoczęło prekonsultacje dotyczące aktualizacji KPEiK oraz PEP2040

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oficjalnie opublikowało projekt aktualizacji strategii energetycznej, który w dalszym ciągu nie został przyjęty przez rząd. Resort w celu włączenia interesariuszy w proces aktualizacji dokumentu rozpoczyna szeroki proces prekonsultacji dotyczący aktualizacji dokumentów strategicznych tj. Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040). Ogłoszone prekonsultacje mają potrwać do 30 czerwca 2023r.

Jak podkreśla ministerstwo proces ten stanowi dodatkowy etap zbierania opinii dotyczących krajowej wizji niskoemisyjnej transformacji a projektowane dokumenty strategiczne będą poddawane pełnym konsultacjom publicznym i uzgodnieniom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na stronie MKiŚ można zapoznać się z prekonsultacyjnym scenariuszem prognostycznym dla sektora wytwarzania energii elektrycznej. Resort przedstawił nowe założenia strategii energetycznej dotyczące zmiany zakładanych wielkości produkcji energii w podziale na źródła. Według nowych założeń już za siedem lat energia z wiatru oraz ze słońca  będzie pokrywać niemal 47 proc. zapotrzebowania na prąd w naszym kraju.

Zgłaszanie uwag do wskazanych dokumentów należy zgłaszać poprzez dedykowany przez resort interaktywny formularz na stronie MKiŚ. W przypadku gdy istnieje potrzeba dołączenia dokumentów w innym formacie należy je przesłać na adres kpeik@klimat.gov.pl. 

 

Źródło:www.gov.pl

Zdjęcie: 97268048 © Edgars Sermulis  Dreamstime.com