31 maja 2022 17:40 - Polska
Minął pierwszy miesiąc programu "Moje ciepło". Jak otrzymać dofinansowanie?

Wnioski w ramach programu "Moje ciepło", uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można składać już od ponad miesiąca. Beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.

Jak czytamy na stronie internetowej projektu celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Program ma, między innymi, pozwolić prosumentom na skonsumowanie na miejscu energii elektrycznej wyprodukowanej dzięki mikroinstalacjom fotowoltaicznym.

Dofinansowanie obejmuje zakup oraz montaż gruntowych i powietrznych pomp ciepła. NFOŚiG zastrzega, że w mieszkaniu jednorodzinnym, w którym montowana będzie pompa, nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe czyli np. piecyk węglowy.

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku. Chodzi o budynek, w przypadku którego:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie wydano wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Dofinansowanie przydzielane będzie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Szczegółowe informacje o wysokości dofinansowania, w zależności od rodzaju pomp ciepła, znajdują się w poniższej tabeli.

 

Rodzaj pompy ciepła Typ Dofinansowanie w formie dotacji
% udział w kosztach kwalifikowanych % udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadające kartę dużej rodziny Nie więcej niż [zł]
Gruntowe x do 30% do 45%   21 000 zł
Powietrzne typu powietrze-powietrze w systemie centralnym do 30% do 45%     7 000 zł
typu powietrze-woda do 30% do 45%     7 000 zł

 

Program "Moje ciepło" został uruchomiony 29 kwietnia, a wnioski w jego ramach można składać do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wynosi ona 600 milionów złotych.

Szczegółowe informacje na temat programu, w tym procedury składania wniosków, można znaleźć na stronie internetowej: https://mojecieplo.gov.pl/#processing-applications

 

Zdjęcie: Photo 141544975  Report © Lovelyday12  Dreamstime.com


Polecamy
Najbliższe wydarzenie
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

5 lipca 2022 10:00

Dołącz do wydarzenia
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Mapa społeczności energetycznych
Sprawdź lokalizację
Zobacz materiały z wydarzeń
Śledź nasze relacje
Zadaj pytanie ekspertowi
Rozwiejemy Twoje wątpliwości