18 lipca 2023 12:48 - Świat
Mikrosieci energetyczne oparte na OZE i technologii blockchain

Dwie włoskie wyspy Favigna i Lampedusa stały się mikro laboratoriami dla testowania projektu BloRin. Prywatne podmioty produkują i sprzedają energię elektryczną, wyprodukowaną przez fotowoltaikę, przez bezpieczny system przesyłania danych między użytkownikami bez pośredników - w systemie w technologii blockchain. 

 

Zdecentralizowane zarządzanie energią z OZE

BloRin to projekt systemu zarządzania energią, który rozwijany od roku 2017 przez zespół włoskich naukowców. Kierownikiem projektu jest prof. Eleonora Riva Sanseverino, profesor zwyczajny Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Palermo. Celem twórców BloRin jest stworzenie platformy opartej na blockchain do rozpowszechniania energii odnawialnej i zarządzania giełdami energetycznymi.

Urządzenie zaprojektowane przez włoskich naukowców mierzy moc, która wpływa do domu, lub energię elektryczną, która wypływa z domu. Pomiar ten jest następnie przesyłany do platformy blockchain w celu rejestracji i certyfikacji. ICT to jeden z kluczowych elementów BloRin, za który odpowiada Pierluigi Gallo, profesor nadzwyczajny informatyki na Uniwersytecie w Palermo. Dzięki aplikacji użytkownicy wiedzą w czasie rzeczywistym, ile energii jest produkowane i ile potrzebuje sieć. 

Samowystarczalność w zakresie zielonej energii

Mieszkańcy Lampedusy zaangażowani w projekt wyprodukowaną energię za pomocą paneli fotowoltaicznych, a której nie zużyją, mogą sprzedać w sieci lub sąsiadowi lub komuś, kto należy do tego samego blockchaina. W Favignanie projekt skupi się na mobilności elektrycznej. W tym przypadku zostanie zainstalowana infrastruktura ładowania dwukierunkowego, która pozwoli samochodom elektrycznym pobierać energię, ale także ją gromadzić i oddawać do sieci w razie potrzeby.

Całkowity budżet BloRin wynosi prawie 2 miliony euro, z czego 86,69% ​​pochodzi zpolityki spójnośći UE. Pozostałe 13,31% jest dostarczane przez cztery spółki energetyczne związane z projektem, do których należą SEA i Selis (Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych) odpowiednio w Favignana i Lampedusa, a także firma świadcząca usługi energetyczne i innowacyjna Exalto oraz firma zajmująca się technologią energetyczną Regalgrid.

 

 Źródło:

www.unipa.it/Blorin/

Zdjęcie: 25431676  Power © Dimdimich  Dreamstime.com