4 lipca 2022 08:00 - Polska
Międzynarodowa Konferencja Energy Fuels Environment EFE 2022

W dniach 20-23 września 2022 roku w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Energy Fuels Environment EFE 2022, organizowana przez Wydział Energetyki i Paliw AGH oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia technologiczne, ekonomiczne, polityczne, społeczne i zdrowotne związane z produkcją i wykorzystaniem paliw i energii.  Szczególny nacisk zostanie położony na Zielony Ład, wodór jako nośnik energii, transformację i efektywność energetyczną w transporcie.

Kluczowe zagadnienia EFE 2022 obejmują:

  • ENERGY: technologie energetyczne i cieplne; efektywność i innowacje w sektorze energetycznym; inteligentne systemy zarządzania energią; energia jądrowa; technologie energii odnawialnej; magazynowanie i pozyskiwanie energii.
  • FUELS: technologie paliw kopalnych; problemy związane z rozwojem i zarządzaniem czystymi paliwami; biopaliwa i produkcja paliw z odpadów; wykorzystanie CO2 do produkcji paliw; kataliza przemysłowa.
  • HYDROGEN: produkcja, magazynowanie i zastosowania wodoru.
  • ENVIRONMENT: wpływ sektora energetycznego na środowisko; zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie; metody identyfikacji nowych zanieczyszczeń; gospodarka obiegu zamkniętego; ochrona środowiska.
  • ECOLOGICAL TRANSPORT: zmiany w transporcie; kierunki redukcji zanieczyszczeń z paliw transportowych.
  • ENERGY AND ECOLOGICAL POLICY: uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarki paliwowo-energetycznej; związek sektora energetycznego z postępem gospodarki kraju; rola państwa w kształtowaniu rozwoju rynków paliw i energii.
  • ECONOMY: ekonomiczne problemy gospodarki paliwowo-energetycznej; warunki i możliwości finansowania projektów innowacyjnych; rynki i ryzyko w sektorze paliwowo-energetycznym; funkcjonowanie przedsiębiorstw paliwowo-energetycznych na rynku energii.
  • HEALTH: bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie sektora energetycznego na zdrowie; zagrożenia dla zdrowia; bezpieczeństwo i komfort w pomieszczeniach.
  • SOCIETY: problemy z akceptacją technologii energetycznych; edukacja energetyczna; ubóstwo i wykluczenie energetyczne.
  • MATERIALS FOR ENERGY CONVERSION AND STORAGE: materiały do urządzeń elektrochemicznych; urządzenia termoelektryczne i turbiny gazowe; fotowoltaika, zastosowania w energetyce słonecznej i wiatrowej.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i mile widziane są również badania dotyczące innych zagadnień związanych z postępem w dziedzinie technologii energetycznych, paliwowych i środowiskowych.Termin nadsyłania abstraktów upływa 30 lipca 2022 r.

Najwyżej ocenione referaty i prezentacje zostaną nominowane do publikacji w czasopismach z bazy Clarivate Journal Citation Reports (JCR).

Z członkami komitetu organizacyjnego można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: efe2022@agh.edu.pl

Obrady konferencyjne odbędą się w języku angielskim.

Strona internetowa konferencji: http://ef-conference.agh.edu.pl/