7 lutego 2023 09:32 - Polska, KlastER
Magazyny energii – inteligentne zarządzanie energią na przykładzie Automatic System Engineering

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Magazyny energii – inteligentne zarządzanie energią na przykładzie Automatic System Engineering" autorstwa Arkadiusza Marata. Tekst ukazał się na łamach 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

"W dobie wzrastających cen i rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną inteligentne zarządzanie energią stało się dla przedsiębiorstw kwestią kluczową. Transformacja energetyczna, która dokonuje się na terenie Polski, nie może zostać przeprowadzona bez udziału magazynów energii. Zarządzanie energią przynosi korzyści finansowe, ale również przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego przedsiębiorstw. Świadoma tego jest Grupa Technologiczna Automatic System Engineering, która do swojej struktury zużycia energii elektrycznej wprowadziła energię z odnawialnych źródeł i z magazynu. Oczekiwanym efektem tego rozwiązania jest zmniejszenie zużycia paliw kopalnych oraz emisji CO2 do atmosfery, optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej, a także poprawa jakości zasilania. Magazyn zlokalizowany na kampusie Grupy Technologicznej ASE jest połączony z instalacją fotowoltaiczną, a w przyszłości planowane jest dodanie turbiny wiatrowej. Magazyn energii spełnia pokładane w nim oczekiwania, a w przyszłości może stać się elementem infrastruktury krytycznej polskich przedsiębiorstw." - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.

Tematem przewodnim 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozprosozna" jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku.