27 marca 2023 11:08 - Polska
Magazyn energii w Bystrej zostanie podłączony do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Bateryjny magazyn energii w Bystrej o mocy 6 MW i pojemności 27,3 MWh zostanie odłączony od lokalnej farmy wiatrowej i podłączony do sieci dystrybucyjnej 110 kV. Dzięki temu obiekt, należący do Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN, będzie mógł uczestniczyć w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Zrealizowany w ramach współpracy podmiotów z Polski i Japonii bateryjny magazyn energii (BME) zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Bystra pod Gdańskiem. Energa Wytwarzanie była bezpośrednio odpowiedzialna za proces inwestycyjny, a obecnie prowadzi eksploatację magazynu. Podłączenie obiektu do sieci 110 kV umożliwi spółce realizację postanowień kontraktu mocowego, który został zawarty w ramach ubiegłorocznej aukcji głównej rynku mocy (7-letni kontrakt mocowy na 3,79 MW).

Prace nad przyłączeniem BME do sieci 110 kV rozpoczęły się w lutym 2023 r., a ich zakończenie planowane jest do końca I kwartału 2025 r. Magazyn zostanie przyłączony do sieci dystrybucyjnej 110 kV za pośrednictwem Głównego Punktu Odbioru (GPO) Bystra.
 

Rola BME w systemie

Celem magazynów energii jest m.in. tzw. praca systemowa, czyli pobieranie energii z sieci elektroenergetycznej w czasie występowania dużych nadwyżek produkcji z OZE oraz oddawanie jej do sieci elektroenergetycznej w okresach zwiększonego zapotrzebowania na nią, gdy jednocześnie produkcja z OZE spada.

Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz elastyczność zarządzania siecią. Jest to szczególnie istotne dla minimalizacji okresowej redukcji mocy OZE, wymuszanej przez Operatora Systemu Przesyłowego, gdy mają miejsce nadwyżki produkcji energii elektrycznej.

Jak wskazuje Energa Wytwarzanie, w technologii elektrochemicznych magazynów energii, operacje prowadzone przez OSP mogą być realizowane jedynie w trybie godzinowym (pojedynczych godzin), co jest powiązane z pojemnością tychże magazynów.
 

O bateryjnym magazynie energii w Bystrej

BME przy farmie wiatrowej Bystra wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej, połączone z bateriami kwasowo-ołowiowymi o dużej pojemności. Zastosowanie tych dwóch technologii ma umożliwiać osiągnięcie wysokiej efektywności w funkcji minimalizacji kosztów. Na magazyn BME składają się też: system sterowania BESS-DCS umożliwiający sterowanie dwoma rodzajami baterii oraz system przekształcania energii elektrycznej PCS (Power Conversion System) o mocy 6 MW.

Magazyn współpracuje też z systemem ochrony sieci (Special Protection Scheme - SPS), zrealizowanym i testowanym w ramach współpracy Energa Wytwarzanie strony japońskiej, agencji rządowej NEDO i partnerów: Hitachi Ltd., Showa Denko Materials Co. Ltd. oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). System SPS w połączeniu z bateryjnym magazynem energii może znacząco wspomóc zarządzanie KSE w warunkach wzmożonej pracy farm wiatrowych i zwiększonej produkcji energii z tego typu źródeł odnawialnych.

Budowa i testy funkcjonalności BME prowadzone były przede wszystkim przez polskich inżynierów i techników we współpracy z partnerami z Japonii. Magazyn energii przy FW Bystra został wyróżniony kilkoma nagrodami, m.in. „zielonym certyfikatem” Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (2021 rok) czy statuetką Lidera Bezpieczeństwa w kategorii „Lider Przemysłu” podczas Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego w Gdańsku (2022 rok).

 

Źródło i zdjęcie:

media.energa.pl