24 maja 2023 11:22 - Polska
Łączenie źródeł OZE. Potencjał cable pooling w Polsce – Raport Forum Energii oraz Enercode

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu Forum Energii oraz Enercode (spółki pracowniczej Narodowego Centrum Badań Jądrowych) pt. "Łączenie źródeł OZE. Potencjał cable pooling w Polsce".

Raport koncentruje się na zagadnieniu tzw. Cable pooling - połączeniu różnych źródeł wytwórczych OZE (oraz magazynów energii i elektrolizerów) w tym samym węźle przyłączenia o sumarycznej mocy większej niż moc przyłączeniowa. W ten sposób, wykorzystując jedno przyłącze, można połączyć np. farmy wiatrowe i elektrownie słoneczne, które znajdują się blisko siebie. Rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje m.in. w Holandii. Aby umożliwić jego powszechne stosowanie w Polsce, potrzebne są zmiany w prawie.

Z analizy wynika, że umożliwienie łączenia źródeł pozwoli na rozwój kolejnych 25 gigawatów mocy w źródłach odnawialnych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów w rozwój infrastruktury sieciowej. To oszczędność ok. 40 miliardów złotych, które w innym razie musiałyby zostać wydane na nowe moce przyłączeniowe.

Zapraszamy do lektury całej analizy na stronie Forum Energii: Łączenie źródeł OZE. Potencjał cable pooling w Polsce