20 lutego 2023 12:44 - Polska
Kraków: bezpłatne spotkania doradcze na temat społeczności energetycznych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Miasta Krakowa zorganizuje serię bezpłatnych spotkań doradczych na temat tworzenia społeczności energetycznych. Mają ruszyć one w marcu br.

Spotkania są skierowane do mieszkańców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, NGO, uczelni i jednostek naukowych zainteresowanych tworzeniem społeczności energetycznych. 

Warsztaty mają pomóc w zinterpretowaniu przepisów związanych z zakładaniem społeczności energetycznych oraz uwzględniać możliwe kierunki zmian prawa energetycznego. Zostaną przeprowadzone w odpowiedzi na rekomendację Krakowskiego Panelu Klimatycznego, która obejmowała:

Przygotowanie i wdrożenie, po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa, pilotażowego projektu społeczności energetycznej w Krakowie wraz zaproponowaniem terenów do jej założenia, analizą korzyści, kosztów i ograniczeń oraz przeprowadzeniem kampanii informacyjnej.

Spotkania od marca do grudnia 2023

Organizatorzy warsztatów zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń o największym potencjale utworzenia społeczności energetycznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy trwają do piątku, 24 lutego przez formularz online.

Harmonogram działań:

  • marzec – spotkanie otwierające dla wszystkich uczestników wybranych na podstawie wypełnionego formularza;
  • kwiecień – cztery spotkania warsztatowe dla wybranych grup podmiotów/obywateli z potencjałem utworzenia społeczności energetycznej;
  • lipiec – spotkanie podsumowujące oraz przekazanie raportu z wypracowanymi modelami społeczności energetycznej;
  • czerwiec-grudzień – indywidualne wsparcie eksperckie i doradców ds. klimatu i środowiska w formie spotkań konsultacyjnych.

Organizatorem spotkań jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu przy udziale doświadczonego eksperta wyłonionego w postępowaniu. Zadanie realizowane jest w ramach projektu ATELIER „AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities” finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” oraz projektu LIFE-IP EkoMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

 

Źródło: ngo.krakow.pl

Zdjęcie: 16288341  Agreement © Pressmaster  Dreamstime.com