18 marca 2022 15:30 - Polska
Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE – zmiany w nazwie i zarządzie

W minionym tygodniu miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Klastrów Energii. W trakcie spotkania powołano nowy zarząd Izby oraz zmieniono nazwę instytucji. Od teraz będzie działać ona jako Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii. Prezesem Izby pozostał Albert Gryszczuk, a w skład zarządu KIKE i OZE weszli Sławomir Nowicki, dr Karol Pawlak i Daniel Raczkiewicz.

Rozszerzenie nazwy jest logiczną konsekwencją działalności Izby, która zajmuje się energetyką rozproszoną we wszystkich jej aspektach, a zwłaszcza w zakresie odnawialnych źródeł energii. Do zarządu KIKE i OZE wybrano wybitnych ekspertów i praktyków rynku energii, mając na uwadze, że to oni będą reprezentowali instytucję w działaniach, które wpłyną na przyszłość polskiej energetyki. Eksperci KIKE od lat biorą udział w pracach nad tworzeniem i nowelizacją ustaw, a także konsultują projekty dla Rady Ministrów, Sejmu oraz Senatu.

Wśród wartych zaznaczenia osiągnięć KIKE jest przygotowanie kompleksowego zestawienia barier dla rozwoju fotowoltaiki, które zostało przedstawione Ministrowi Klimatu i Środowiska. W ciągu ostatnich dwóch lat zarząd Izby opracował kilkadziesiąt stanowisk i pism skierowanych do Kancelarii Premiera, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Urzędów Marszałkowskich i innych instytucji. Przedstawiciele KIKE uczestniczyli w wielu istotnych inicjatywach, m.in. Porozumieniu o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, Międzynarodowym Forum Wodorowym oraz pierwszym w Europie Porozumieniu sektorowym na rzecz gospodarki wodorowej. Obecnie największym wyzwaniem stojącym przed instytucją jest opracowanie definicji instalacji fotowoltaicznej, która będzie spójna dla prawa budowlanego i podatkowego.

Podczas walnego zgromadzenia udzielono absolutorium dotychczasowym członkom zarządu: Filipowi Wiśniewskiemu, Sławomirowi Kowalowi oraz Łukaszowi Trześniewskiemu. Członkowie Izby podziękowali im za nieoceniony wkład w rozwój instytucji w trakcie pierwszych dwóch lat jej funkcjonowania.

Z inicjatywy prezesa Alberta Gryszczuka uczestnicy spotkania jednogłośnie zdecydowali o ustanowieniu specjalnego wyróżnienia im. Piotra Budzisza – członka pierwszego zarządu Izby, który zmarł w listopadzie 2021 r. Będzie ono przyznawane osobom i podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

Krajowa Izba Klastrów Energii jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, przedsiębiorców i ich związków, w szczególności funkcjonujących w ramach klastrów energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Z sylwetkami nowych członków zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE można zapoznać się tutaj.

Źródło: informacja prasowa


Polecamy
Najbliższe wydarzenie
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

5 lipca 2022 10:00

Dołącz do wydarzenia
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Mapa społeczności energetycznych
Sprawdź lokalizację
Zobacz materiały z wydarzeń
Śledź nasze relacje
Zadaj pytanie ekspertowi
Rozwiejemy Twoje wątpliwości