31 stycznia 2023 10:49 - Polska, KlastER
Korzyści środowiskowe i zdrowotne jako efekt realizacji polityki klimatycznej i rozwoju energetyki rozproszonej

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Korzyści środowiskowe i zdrowotne jako efekt realizacji polityki klimatycznej i rozwoju energetyki rozproszonej" autorstwa Ewy Adamiec i Elżbiety Jarosz-Krzemińskiej. Tekst ukazał się na łamach 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

"Zanieczyszczenie powietrza uważane jest za znaczący czynnik ryzyka środowiskowego odpowiedzialny za przedwczesne zgony na całym świecie. Szacuje się, że każdego roku w Europie występuje ich około 400 tys. i są one związane z chorobami układu oddechowego, a także chorobami nowotworowymi, w szczególności z rakiem płuc. Zanieczyszczenie atmosfery przyczynia się do stanów zapalnych, a po długotrwałym oddziaływaniu powoduje uszkodzenia DNA. Ostatnie badania potwierdziły również, że pojawiające się symptomy depresji, chorób Parkinsona i Alzheimera są związane z zanieczyszczeniem powietrza. Stale pogarszająca się jakość powietrza przy równoczesnym występowaniu wysokich temperatur związanych ze zmianami klimatycznymi znacznie zwiększa częstotliwość zaostrzających się objawów chorobowych, hospitalizacji i zgonów. Rozwiązanie problemu jakości powietrza i pogłębiających się zmian klimatycznych jest obecnie jednym z priorytetowych celów polityki Unii Europejskiej. Jej działania skupiają się na redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, wprowadzaniu rozproszonych źródeł energii oraz oszczędności energii. Odnawialne źródła energii stały się narzędziem służącym ochronie środowiska. Skutki środowiskowe można przełożyć bezpośrednio na korzyści finansowe, w rozumieniu zysków z uniknięcia kosztów zdrowotnych spowodowanych złą jakością środowiska. Należy również zauważyć korzyści społeczno-ekonomiczne związane z nowymi lokalnymi miejscami pracy, które tworzy m.in. energetyka rozproszona." - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.

Tematem przewodnim 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozprosozna" jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku.

 

 

Zdjęcie: 162917498 © Kampan Butshi  Dreamstime.com