2 lutego 2024 14:40 - Polska
Konwersja kotła z węgla na biomasę i odzysk ciepła – CIECH Soda Polska rusza z kolejnym etapem transformacji energetycznej

CIECH Soda Polska, największy w Polsce i jeden z największych w Europie producent sody, rusza z kolejnym etapem transformacji energetycznej. Spółka chce zmodernizować kocioł węglowy w fabryce w Inowrocławiu, tak aby umożliwić pozyskiwanie energii ze spalania biomasy, a tym samym ograniczenie zużycia węgla, zgodnie z ambitnymi celami strategii ESG Grupy CIECH. Spółka uruchomiła postepowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy modernizacji kotła parowego w Inowrocławiu, która pozwoli na opalanie go w 100 proc. paliwem biomasowym. To jeden z wielu projektów wchodzących w skład transformacji najbardziej energochłonnego, a jednocześnie największego, biznesu Grupy – produkcji sody.  

CIECH Soda Polska w ramach modernizacji, konwersji kotła z węgla na biomasę, zamierza przebudować istniejący pyłowy kocioł węglowy na kocioł fluidalny opalany biomasą, a także wybudować kompletny układ gospodarki biomasą pozwalający na przyjęcie, rozładunek i zmagazynowanie paliwa. Zgodnie z bazowym harmonogramem spółka zakłada uruchomienie kotła po konwersji na koniec 2026 roku.

Modernizacja stanowi kolejny krok w kierunku zwiększenia zużycia biomasy w CIECH Soda Polska. Obecnie realizowany jest już projekt przystosowania do współspalania biomasy w pozostałych kotłach węglowych w elektrociepłowniach na terenie zakładów produkcji sody w Inowrocławiu i Janikowie. Rozpoczęcie wykorzystania biomasy jako paliwa w CIECH Soda Polska. ma nastąpić w 2024 roku. 

Wprowadzenie biomasy do miksu energetycznego to nie jedyny projekt mający na celu obniżenie zużycia węgla przez Grupę CIECH – kolejnym jest planowana instalacja termicznego przekształcania odpadów w Inowrocławiu, jej uruchomienie jest planowane na 2027 rok. Grupa CIECH ponownie analizuje możliwość wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa do produkcji energii cieplnej. Równocześnie prowadzone są także prace analityczne dotyczące wykorzystania w przyszłości technologii SMR (małe reaktory atomowe). 

Zastąpienie węgla alternatywnymi paliwami to nie jedyny element kompleksowego planu transformacji energetycznej jaki przeprowadzamy w ramach strategii na lata 2022-2024. Kolejne z nich to liczne inicjatywy z obszaru odzysku i ponownego użycia ciepła w procesie produkcji sody, autorskie rozwiązania R&D czy wreszcie intensywne analizy dotyczące możliwości wykorzystania OZE i uczynienia z zakładów produkcyjnych sody autoproducentów energii elektrycznej – mówi Piotr Kapuściński, wiceprezes zarządu CIECH Soda Polska.

W ostatnich miesiącach w ramach zwiększania efektywności energetycznej w Janikowie uruchomiono m.in. nową turbinę do produkcji prądu oraz zmodernizowano kompresor do produkcji pary. Z kolei w Inowrocławiu z powodzeniem są wdrażane na skalę przemysłową innowacje mające na celu zmniejszenie emisyjności procesów produkcji sody czy ograniczenie liczby odpadów, opracowane przez wewnętrzny zespół R&D we współpracy z zewnętrznymi ośrodkami. Wszystkie te działania powiązane są z realizacją strategii ESG, zakładającą m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Grupę CIECH do 2040 roku. 

Więcej o strategii ESG Grupy CIECH znajduje się na stronie www.esgciech.com. 

 

 

Źródło:
www.esgciech.com/