23 maja 2023 13:32 - Polska
Kontrola nad kosztami energii. GRANT na testy narzędzia Chronos dostępny do 28 maja b.r.

Informujemy, że do 28 maja br. gminy i miasta będą mogły ubiegać się o grant na skorzystanie z rozwiązania „CHRONOS – system do monitorowania oraz inteligentnego zarządzania i sterowania energią”.

Piąta edycja grantu to ostatni w tym roku nabór dla gmin i miast na platformie Giełdy Miejskich Technologii. Po raz kolejny samorządy, które zaaplikują do udziału w konkursie, zyskają szansę na bezpłatne przetestowanie dowolnego rozwiązania dostępnego na platformie dzięki grantom o wysokości do 50 tys. zł. 

Grant dotyczący systemu Chronos jest udzielany na pakiet 15 sztuk urządzeń wraz z instalacją u klienta (w obrębie tego samego miasta) oraz 6-miesięczny monitoring. Wartość takiego pakietu wynosi 45 tys. zł brutto. Jeden samorząd może zdobyć tylko jeden grant w maksymalnej kwocie 50 tys. zł brutto.

Zachęcamy do zalogowania się na stronę Giełdy Miejskich Technologii i wypełnienie wniosku. System Chronos jest umieszczony w katalogach „Zarządzanie energią”, „Automatyzacja”, „Chmura Obliczeniowa”: https://gieldamiejskichtechnologii.pl/katalog-produktow/chronos-system-do-monitorowania-oraz-inteligentnego-zarzadzania-i-sterowania

Więcej informacji

Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji na temat systemu Chronos – zachęcamy także do kontaktu z IDEA / Enercode Sp. Pracownicza NCBJ: Anna Kaczor – Sales Director (anna.kaczor@enercode.tech,  tel. 607 688 608).

System Chronos umożliwia zdalny odczyt wielu parametrów pracy punktów generacji i poboru energii (PPE) oraz przesyłanie ich w czasie rzeczywistym do chmury obliczeniowej. Na podstawie pozyskanych informacji system Chronos pozwala na wykonanie kompleksowych analiz i raportowanie zebranych danych, generowania profili poboru i generacji dla dowolnego okresu, definiowania alertów o awariach czy przekroczeniu zadanych parametrów, bieżącego śledzenia oszczędności generowanych przez przyjęty u klienta model zużycie-generacja. Instalacja systemu Chronos odbywa się całkowicie bezinwazyjnie i trwa ok. 30 min. Po stronie klienta leży tylko zapewnienie dostępu do urządzenia, które ma zostać opomiarowane oraz wolnego gniazda elektrycznego 230V w pobliżu. Pełne informacje znajdziecie Państwo na stronie produktowej: https://chronos-energy.app/

 

 

Źródło: Informacja nadesłana / IDEA Narodowe Centrum Badań Jądrowych