12 października 2022 11:07 - Polska, KlastER
Konsultacje Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje końcowego efektu prac w ramach projektu KlastER, czyli propozycji krajowej Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. MRiT czeka na Państwa uwagi do 28 października 2022 r.

Przedstawiony dokument stanowi propozycję Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku (SER2040) opracowaną w ramach projektu KlastER. Broszura zawiera rekomendacje działań niezbędnych do podjęcia w obszarze energetyki rozproszonej, które wspierałyby realizację Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) wyznaczającej ramy krajowej transformacji energetycznej. Jednocześnie SER2040 uwzględnia najnowsze trendy, które pojawiły się od momentu przyjęcia PEP2040, w tym rekomendacje zawarte w Założeniach do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. w kontekście inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przyjęte przez Radę Ministrów 29 marca 2022 r.

Uwagi do dokumentu w formie załączonej tabeli należy przesyłać na adres: energetykarozproszona@mrit.gov.pl do 28 października br.

Strategia rozwoju energetyki rozproszonej to dokument będący rezultatem prac w ramach projektu Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER). Realizatorami Projektu KlastER są członkowie konsorcjum naukowego MENAG: Akademia Górniczo Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.

Materiały do pobrania