28 sierpnia 2023 10:11 - Polska
Kongres Energetyki Rozproszonej – transformacja energetyczna dla zdrowia i środowiska

W dniach 25–26 września 2023 r. na terenie kampusu AGH odbędzie się I Kongres Energetyki Rozproszonej. KER łączy sprawdzoną formułę spotkań integrujących środowiska branżowe (Fora Energetyki Rozproszonej) z konferencją naukową, której tematyka obejmie praktyczne aspekty nowej energetyki. Program KER został opracowany z merytorycznym wsparciem kilkunastu wiodących organizacji praktycznie zaangażowanych w proces transformacji energetycznej w Polsce. Kongres organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami są Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

Ważnym tematem w trakcie obrad będą społeczno-środowiskowe uwarunkowania energetyki rozproszonej, jako czynnik, który – obok kosztów systemowych i związanych z dostawą energii – w istotnym stopniu wpływa na rozwój ER.


Jak zauważa prof. Ewa Adamiec z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH:

Szeroko rozumiana problematyka klimatyczna stała się jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej. Odpowiedzią Komisji Europejskiej na kryzys klimatyczny jest Europejski Zielony Ład – dokument, w którym przedstawiono strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Po zmianach celów krótkoterminowych na bardziej ambitne Komisja Europejska w 2021 r. przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych „Fit for 55”. W przypadku Polski odchodzenie od węgla i transformacja energetyczna oparta w szczególności na źródłach rozproszonych powinny być postrzegane jako ogromna szansa na osiągnięcie założeń zrównoważonego rozwoju, celów klimatycznych i korzyści środowiskowych związanych z ograniczeniem zanieczyszczenia i zmniejszenia ryzyka zdrowotnego. Poniesione nakłady należy traktować jak inwestycje, które pozwolą uniezależnić się od coraz droższych i trudniej dostępnych paliw kopalnych, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, a równocześnie ożywić sektor nowych technologii i stworzyć nowe miejsca pracy.

Prof. Barbara Worek, ekspertka z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, dodaje:

Na transformację energetyczną należy patrzeć z wielu perspektyw, nie ograniczając się do jej aspektów technologicznych. Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga bowiem nie tylko zmiany w zakresie wytwarzania energii, ale także zmian w zakresie korzystania z niej. Musimy w sposób bardziej świadomy dokonywać różnego rodzaju wyborów – i tych prozaicznych (np. dotyczących tego, jak dojechać do pracy), i tych bardziej złożonych (np. jak projektować i zmieniać nasze miasta, aby lepiej wykorzystywać dostępne zasoby). Niezbędna jest więc rozsądna i dobrze zaprojektowana edukacja proekologiczna, wzmacniająca odpowiedzialność za środowisko i kształtująca dobre nawyki. Potrzebujemy też kompetencji specjalistycznych pozwalających skutecznie wdrażać nowoczesne, energooszczędne rozwiązania w różnych sektorach rynku – np. w transporcie, budownictwie, produkcji żywności, przemyśle odzieżowym. Przygotowanie odpowiednio wyszkolonych specjalistów jest więc wyzwaniem, przed jakim staje system edukacji, a w szczególności szkolnictwo wyższe.

Na stronie internetowej I KER (https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/) dostępny jest opis poszczególnych punktów programu oraz konspekty warsztatów (wydarzenie towarzyszące). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do zapisu na poszczególne wydarzenia. Wszelkie pytania można zgłaszać pod adresem: kongres-er@agh.edu.pl.

 

 

Zdjęcie: 162917498 © Kampan Butshi  Dreamstime.com