1 sierpnia 2023 13:40 - Polska
Kongres Energetyki Rozproszonej – miejsce dialogu branży energetycznej z nauką i administracją

W dniach 25–26 września 2023 r. na terenie kampusu AGH odbędzie się I Kongres Energetyki Rozproszonej. KER łączy sprawdzoną formułę spotkań integrujących środowiska branżowe (Fora Energetyki Rozproszonej) z konferencją naukową, której tematyka obejmie praktyczne aspekty nowej energetyki. Program KER został opracowany z merytorycznym wsparciem kilkunastu wiodących organizacji praktycznie zaangażowanych w proces transformacji energetycznej w Polsce. Kongres organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami są Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.


Jak zauważa Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE (KIKEiOZE):

I Kongres Energetyki Rozproszonej odbędzie się w bardzo ważnym momencie dla kształtowania polskiego rynku energetycznego, a być może i całej polskiej gospodarki. Transformacja energetyczna naszej części Europy jest faktem i nikt już jej nie zatrzyma. Co więcej, jak słusznie podkreśla minister Ireneusz Zyska, Sejm uchwalił właśnie jedną z najważniejszych ustaw systemowych dla energetyki. Mówimy o nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii, która dotyczy m.in. klastrów energii i spółdzielni energetycznych. Zawiera ona szereg regulacji precyzujących ich funkcjonowanie i wprowadzających systemy umożliwiające zwolnienia z niektórych opłat oraz preferencyjne sposoby rozliczeń za obrót energią. Niewątpliwie przepisy te będą wymagały szczegółowego doprecyzowania na poziomie rozporządzeń. Grono ekspertów Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE ma nadzieję, że odbędzie się to w drodze dialogu administracji z branżą. Nasz Kongres wydaje się idealnym miejscem dla poprowadzenia takiego dialogu.

Bogdan Pilch, dyrektor generalny Izby Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS), zwraca uwagę na kolejny aspekt KER:

Pandemia i wojna w Ukrainie wymuszają modyfikację planów rozwoju europejskich rynków energetycznych, w tym polskiego. Bezpieczeństwo i suwerenność energetyczna wraz z ochroną środowiska stają się głównymi wyzwaniami dla polskiego sektora energetycznego. Z tych względów  wzrost udziału i znaczenia energetyki odnawialnej  i rozproszonej w przyszłym krajowym miksie energetycznym będzie nieuchronny. W tym kontekście bardzo ważną rolę w transformacji systemu energetycznego powinien odegrać biogaz i biometan. Ogromny potencjał rozwoju biogazowni w Polsce nie został dotychczas wykorzystany. Tymczasem stanowi on szansę na poprawę bezpieczeństwa i stabilizację systemu energetycznego, a także na rozwój gospodarki, w szczególności aktywizację obszarów wiejskich. Działający na polskim rynku energetycznym od ponad 30 lat IGEOS wspiera wszelkie inicjatywy związane z rozwojem technologii ukierunkowanych na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i efektywności sektora wytwarzania energii i ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że w trakcie I KER w gronie ekspertów – zwłaszcza przedstawicieli administracji i biznesu – będziemy w stanie przedyskutować i wskazać optymalne kierunki rozwoju energetyki rozproszonej, która w mojej ocenie będzie jednym z filarów przyszłej transformacji energetycznej w Polsce.

 

Na stronie internetowej I KER (https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/) dostępny jest opis poszczególnych punktów programu oraz konspekty warsztatów (wydarzenie towarzyszące). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do zapisu na poszczególne wydarzenia. Wszelkie pytania można zgłaszać pod adresem: kongres-er@agh.edu.pl.