26 lutego 2024 14:33 - Polska
Konferencja "Uniwersytet w dobie antropocenu" i zielone technologie na kampusie

Już w kwietniu 2024 r. odbędzie się interdyscyplinarna, ogólnopolska konferencja „Uniwersytet w dobie antropocenu. Wyzwania - pomysły - innowacje”. Głównym celem wydarzenia jest próba zdefiniowania na nowo roli i miejsca instytucji Uniwersytetu w rzeczywistości postępujących, destruktywnych zmian klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego. 


Organizatorami wydarzenia są Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię (WH AGH) oraz KlimatUJ. Jak organizatorzy piszą o swoim przedsięwzięciu:

Uważamy, że uniwersytet to nie tylko instytucja i budynki, ale przede wszystkim ludzie tworzący społeczność akademicką, oraz idee, które ich łączą. Chcemy zapewnić Państwu przestrzeń wymiany doświadczeń i różnych perspektyw, dlatego zachęcamy do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych jak i ścisłych.

Pragniemy, aby ta konferencja stała się miejscem spotkań dla przedstawicieli różnych uniwersytetów będących zaangażowanymi w działania proekologiczne zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny. Naszym zdaniem istotna jest perspektywa zarówno osób pracujących naukowo, studiujących na pierwszym, drugim oraz trzecim stopniu, a także osób zatrudnionych w kadrze administracyjnej i innych zainteresowanych, którzy czują się związani z tą społecznością.


Zgłoszenia

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania propozycji wystąpień w tematyce szeroko rozumianej ochrony środowiska, na przykład z zakresu:

  • redukcji CO2 i transformacji energetycznej uniwersytetów
  • aktywizmu ekologicznego w ramach uniwersytetu
  • postaw społeczności akademickiej wobec zmian klimatu
  • ochrony bioróżnorodności i praw zwierząt
  • zastosowania zielonych technologii na uniwersytecie


Dla osób prelegenckich zapisy obowiązują poprzez formularz https://tiny.pl/dhkpj
Zapisy trwają do 12 marca br. [zapisy zostały wydłużone do 26 marca]

Konferencja odbędzie się 19 kwietnia na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Więcej informacji na stronie konferencji w portalu Facebooku: https://facebook.com/events/s/interdyscyplinarna-konferencja/685010643559942/ oraz broszurze informacyjnej.