18 czerwca 2024 16:26 - Polska
Za nami Konferencja Informacyjna II Kongresu Energetyki Rozproszonej [InfoDay]

Trwają przygotowania do II Kongresu Energetyki Rozproszonej – lokalna energia dla przyszłości, który odbędzie się 28–30 października tego roku. Jedną z inicjatyw poprzedzających to największe wydarzenie na temat energetyki rozproszonej w Polsce była konferencja informacyjna, która odbyła się w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dzień informacyjny II Kongresu Energetyki Rozproszonej odbył się 14 czerwca 2024 r. W trakcie spotkania organizatorzy przedstawili główne założenia programowe i organizacyjne Kongresu Energetyki Rozproszonej, a kluczowym punktem wydarzenia była debata ekspercka z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Związku Województw RP, klastrów energetycznych oraz szkolnictwa wyższego.

 


Czytaj pełną relację        Nagranie i relacja foto 


 

Co warto wiedzieć o II Kongresie Energetyki Rozproszonej?

II Kongres Energetyki Rozproszonej odbędzie się w dniach 28–30 października 2024 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz na terenie kampusu AGH. Wydarzenia organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, przy wsparciu Miasta Kraków (Miasto Gospodarz) oraz Województwa Małopolskiego (Region Gospodarz).

Główną ideą KER jest integrowanie środowiska rozwijającego energetykę rozproszoną (ER) oraz wszystkich interesariuszy transformacji energetycznej (TE). Prelegentami II Kongresu będą więc przedstawiciele administracji centralnej, samorządowej oraz organizacji branżowych, operatorzy sieci, przedsiębiorcy, naukowcy i działacze społeczni. Wśród już potwierdzonych gości znajdują się m.in. wiceministrowie Maciej Bando (pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej), Krzysztof Bolesta i Miłosz Motyka z resortu klimatu i środowiska, Ignacy Niemczycki z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Michał Gramatyka z Ministerstwa Cyfryzacji, Marek Gzik z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jurand Drop z Ministerstwa Finansów, a także Grzegorz Onichimowski (prezes zarządu PSE SA), Elżbieta Bieńkowska (b. wicepremier i b. komisarz UE), Maciej Nowicki (b. minister środowiska), Michał Kurtyka (b. minister klimatu oraz b. minister klimatu i środowiska) oraz Marcin Korolec (b. minister środowiska). Swoją reprezentację zapowiada również Urząd Regulacji Energetyki.

Program wydarzenia uwzględnia sesje plenarne, w ramach których odbędą się wystąpienia programowe i ogólne dyskusje nad kierunkami polskiej TE, oraz sesje tematyczne rozwijające konkretne konteksty ER. W ramach pierwszej sesji plenarnej przedstawiciele rządu przedstawią założenia polityki energetycznej Polski oraz swoją wizję umiejscowienia ER w kontekście przemian transformacyjnych. Druga sesja plenarna odpowie na pytanie, jaki jest pomysł władz samorządowych na transformację w miastach i gminach, które są istotnymi konsumentami energii. W drugim dniu rozpoczniemy od debaty o założeniach i implikacjach energetycznej oraz klimatyczno-środowiskowej polityki UE dla kraju. Jej uczestnicy zaproponują działania, które pozwolą Polsce nie tylko wywiązywać się z zobowiązań członkowskich, ale również rozwijać gospodarczo. Podsumowaniem dyskusji będzie czwarta sesja plenarna, w ramach której wybitni eksperci zastanowią się, jak Polska może sprostać wyzwaniom transformacyjnym w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci. Co można zrobić, by optymalnie spożytkować ten czas – z korzyścią i dla środowiska, i dla gospodarki?

W sesjach tematycznych, obok podstawowych kwestii dotyczących energetyki rozproszonej w kontekstach technologicznym, społecznym, ekonomicznym i legislacyjnym, pojawią się wątki o znaczeniu praktycznym dla wszystkich. Dyskusje będą tu dotyczyć m.in. konsekwencji przyjęcia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), perspektyw rozwoju elektromobilności czy standardów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Warto dodać, że w trakcie II KER liderzy kilkunastu organizacji rozwijających energetykę rozproszoną, którzy w ubiegłym roku ogłosili wspólne stanowisko dotyczące sytuacji branży, spotkają się, by sprawdzić, czy działania legislacyjne nowego rządu w satysfakcjonujący sposób uwzględniają ich postulaty, a także czy nie generują dla nich kolejnych problemów. Podczas II KER swoją kulminację będzie miał również program Ambasadorzy_ki Transformacji Energetycznej, który odpowiada na rosnącą potrzebę przygotowania społeczeństwa do aktywnego udziału w TE oraz kształcenia kadr dla dynamicznego rynku nowej energetyki.

Tegoroczna rozszerzona formuła Kongresu stwarza szerokie możliwości merytorycznych dyskusji, budowania i zacieśniania relacji w nieformalnych okolicznościach, a także daje przestrzeń do prezentowania osiągnięć przez rozmaite firmy, instytucje i organizacje. Główną areną II KER będzie Centrum Kongresowe ICE w Krakowie. Ten prestiżowy, usytuowany nad Wisłą obiekt z widokiem na Wawel pomieści wiele równoległych ścieżek tematycznych oraz atrakcji przewidzianych w programie wydarzenia, m.in.:

  • 4 sesje plenarne i 18 sesji tematycznych
  • warsztaty branżowe,
  • prezentacja raportu organizacji branżowych,
  • strefa expo koordynowana przez SEP Kraków,
  • scena literacka (spotkania z autorami, księgarnia, konkurs Książka w TEmacie).

30 października na terenie kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach II KER odbędzie się Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej.

Zapraszamy na stronę internetową Kongresu (kongres.energetyka-rozproszona.pl), gdzie można odnaleźć szersze opisy wydarzeń towarzyszących oraz zapoznać się z aktualizowanym na bieżąco programem. Po najświeższe informacje na temat II KER i inicjatyw z nim związanych odsyłamy również na portal Energetyka-rozproszona.pl oraz jego kanały w mediach społecznościowych.