25 sierpnia 2021 14:18 - Polska
Ireneusz Zyska: nowelizacja ustawy OZE będzie wspierała inwestycje w klastry energii

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstają nowe rozwiązania prawne dla klastrów energii. Będą one m.in. precyzowały definicję klastra oraz sposób jego utworzenia. Taką informację w trakcie „Konferencji dla Klastrów Energii” przedstawił wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

Zyska zaznaczył w swoim wystąpieniu, że klastry energii zapewniają przede wszystkim lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Klaster tworzy też pole do współpracy gminy, mieszkańców i przedsiębiorców.

Taka lokalna samowystarczalność energetyczna pozwala m.in. na ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a także wspiera jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają klastry,  w uzyskaniu szerszego dostępu do energii oraz optymalizację usług komunalnych – powiedział wiceminister Zyska.

Jak podkreślił wiceminister, w resorcie klimatu i środowiska trwają prace nad legislacją, która wzmocni rolę klastrów energii i stworzy odpowiedni system ich wsparcia.

Rozwiązania, które proponujemy dotyczą przede wszystkim ustanowienia czytelnych zasad funkcjonowania i  zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz doprecyzowanie samej jego definicji. W ramach nowelizacji ustawy o OZE planujemy także zapisy, które zwiększą atrakcyjność inwestycji w rozwój lokalnej energetyki rozwijanej w ramach klastrów energii – zaznaczył.

Pełnomocnik Rządu ds. OZE zwrócił także uwagę, że innym innowacyjnych narzędziem wspierającym klastry energii jest program wsparcia „Nowa Energia” realizowany przez NFOŚiGW.

W ramach realizowanego programu „Nowa Energia” przedsiębiorcy mogą składać wnioski także m.in. w obrębie klastrów energii. Wsparciem objęte są projekty mające na celu wdrażanie technologii, m.in: inteligentnych systemów zarządzania rozproszonymi źródłami energii, wirtualnych magazynów energii, a także systemów łączących wytwarzanie energii z jej lokalnym wykorzystaniem – wskazał pełnomocnik rządu ds. OZE.

„Konferencja dla Klastrów Energii” odbyła się 23 sierpnia 2021 r. w Dusznikach-Zdroju.

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zdjęcie: 166439162 © Thamrongpat Theerathammakorn | Dreamstime.com