15 grudnia 2023 17:23 - Polska
W Polsce powstają kolejne magazyny energii

W Polsce dynamicznie rozwija się sektor magazynowania energii, a ostatnie decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanowią kolejny krok w tym kierunku. Na początku grudnia br. urząd przyznał promesy na budowę magazynów o łącznej mocy 700 MW w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

Spółki z grupy kapitałowej R. Power otrzymały dwie promesy, które upoważniają je do budowy trzech magazynów o mocy 150 MW w Jedwabnie, 300 MW w Wysokiej i 250 MW we Włosieniu [1]. Planowane magazyny będą wykorzystywać technologię ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4).

To tylko jeden z przykładów postępu w budowie magazynów energii w Polsce

W ostatnim czasie Prezes URE zatwierdził również budowę trzech magazynów: Warta, Jeziorsko i Cisna przez spółkę PGE Dystrybucja. Spółka otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 43 milionów złotych na budowę tych obiektów [2].

Rozpoczęliśmy finansowanie projektów związanych ze stabilizacją sieci. Ich celem jest poprawa parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej m.in. poprzez jej dostosowanie do wymagań związanych z rozwojem źródeł OZE. Magazyny odegrają dużą rolę na terenach gdzie dochodzi do częstych awarii lub przerw w dostawie prądu. Zapewnią one stabilny dostęp do energii - powiedział Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Z kolei firma Enea, która niedawno podłączała do sieci magazyn przemysłowy w Bydgoszczy [3], podpisała właśnie list intencyjny z hiszpańską Grupą Cobra. Dokument inicjuje współpracę podmiotów na rzecz rozwoju projektów i technologii magazynowania energii [4].

Magazyn energii w Ochotnicy Dolnej

Przykładem lokalnego rozwoju magazynów energii jest gmina Ochotnica Dolna. W ostatnich dniach, jej współpraca z firmą Elsta oraz spółką TAURON Dystrybucja, zaowocowała trzecim na terenie gminy, przemysłowym magazynem energii elektrycznej. Realizacja projektu została przeprowadzona przy wsparciu badaczy z AGH [5].

Nowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej ma moc 50 kW i pojemność 125 kWh. Opiera się na technologii modułowych magazynów energii BESS. System ten, bazujący na kontenerowych obudowach E-House, oferuje pełną skalowalność pod względem mocy i energii wyjściowej dla różnych poziomów napięcia sieci. Magazyn wykorzystuje akumulatory Li-ion, umożliwiając dwukierunkową konwersję – rozładowanie i ładowanie akumulatorów.

– Doświadczenia zdobyte podczas testowania działania pierwszych magazynów energii, na terenie gminy Ochotnica Dolna potwierdziły pozytywny wpływ tego typu urządzeń na stabilizację sieci elektroenergetycznej - powiedział Tadeusz Królczyk, wójt gminy.

Magazyn został ulokowany w sieci o niskim napięciu, charakteryzującej się znaczną obecnością mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. W okresach intensywnego nasłonecznienia, gdy wyprodukowana energia nie jest zużywana całkowicie przez odbiorców, prosumenci nie mogą przesyłać jej do sieci. Wpływa to na obniżenie opłacalności inwestycji w OZE. Tymczasem magazyny energii nie tylko zapewniają niezależność i ciągłość dostaw i poprawę napięcia w sieci, ale również wspierają wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz stabilizację sieci elektroenergetycznej.

Polska liderem w regionie?

Jak podaje serwis energy-storage.news, Polska w ciągu najbliższych lat może wyrosnąć na lidera sektora magazynów energii w Europie Wschodniej [6]. Przypomnijmy, że w zeszłym roku w naszym kraju przyznano kontrakty na 4 magazyny o mocy około 150 MW. W bieżącym roku łączna moc projektów zarejestrowanych na aukcję rynku mocy wynosi już 16 GW. Aktualnie oferty przyłączenia magazynów do Polskich Sieci Elektroenergetycznych otrzymały projekty o mocy 9 GW [7].

Polityka UE w obszarze energii i klimatu uznaje magazyny energii za kluczową technologię wspomagającą cele zrównoważonego rozwoju. Przy tej okazji warto wspomnieć o STOREtrack, czyli bazie danych projektów magazynowania energii w Europie. Zawiera ona informacje o wdrożeniach magazynów energii w 28 krajach, w tym w Polsce. Narzędzie w podstawowej wersji dostępne jest bezpłatnie online [8].

Źródła:

[1] www.ure.gov.pl

[2] www.gov.pl/web/nfosigw

[3] www.operator.enea.pl

[4] media.enea.pl

[5] www.ochotnica.pl/aktualnosci/

[6] www.energy-storage.news

[7] www.pse.pl

[8] storetrack.lcpdelta.com/
 

Zdjęcie:
www.ochotnica.pl/aktualnosci/