9 lutego 2023 11:59 - Polska, KlastER
Karol Wawrzyniak NCBJ: Potrzeba strategii budowania regulacji, którą chciałbym widzieć w kraju i na poziomie europejskim

Bilansowanie i legislacja to dwa kluczowe aspekty, które wymienił Karol Wawrzyniak pytany o działania jakie należy podjąć, by wesprzeć rozwój energetyki rozproszonej. Zwrócił też uwagę, że energetyka rozproszona w obecnych czasach może odegrać znaczącą rolę w nowym systemie elektroenergetycznym przy zastosowaniu odpowiednich technologii, które są niezbędne dla zbilansowania niestabilnych źródeł odnawialnych energii. 

W wypowiedzi udzielonej nam w trakcie V Forum Energetyki Rozproszonej nasz rozmówca wskazał na potrzebę skonstruowania legislacji na poziomie zarówno krajowym jak i europejskim, by odpowiednio zdefiniować role wszystkich podmiotów w systemie elektroenergetycznym, także nowych typów społeczności takich jak obywatelska społeczność energetyczna czy aktywny odbiorca.  

„(…) to co dla mnie jest istotne, to jest skonstruowanie legislacji w taki sposób, żeby to bilansowanie, o którym przed chwilą mówiłem, bilansowanie energii zielonej, zachodziło jakby na różnych poziomach. Czyli zaczynało się na poziomie prosumenta i ja mam zachętę, aby budować instalację PV, natomiast w tym momencie nie mam żadnej, nawet niewielkiej zachęty, żeby wybudować sobie magazyn energii albo żeby w jakikolwiek sposób bilansować tę energię. Jeżeli teraz takie zachęty by powstawały na różnych poziomach, czyli na przykład na poziomie prosumenta, na poziomie społeczności energetycznych, aby miały one dobrze zdefiniowane role. Tych społeczności potrzebujemy kilka. Na chwilę obecną mamy klastry, mamy spółdzielnie energetyczne, ale regulacje unijne wymagają też kolejnych typów społeczności. Jak na przykład obywatelska społeczność energetyczna, jak na przykład obywatelska społeczność OZE, aktywny odbiorca. Jakie role mają mieć te społeczności, to musimy sobie dobrze zdefiniować. Tam też powinien być ten element bilansowania. W jaki sposób one powinny się bilansować, jaką rolę powinny pełnić dla społeczeństwa. Za co powinny być wynagradzane. Następnie jest wyższy poziom już z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego czy z zsynchronizowanych systemów elektroenergetycznych, czy w ogóle całego systemu elektroenergetycznego. Teraz na każdym z tych poziomów to bilansowanie powinno zachodzić, żeby właśnie ta energetyka odnawialna mogła być jakby absorbowana w większej ilości. Wtedy możemy zostawić jej więcej, ponieważ mamy jak ją zbilansować od tego najniższego poziomu prosumenta, przez właśnie społeczności, po krajowy system, po europejski system.” 

 

Karol Wawrzyniak jest kierownikiem Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych, NCBJ a także współzałożycielem spółki Enercode. Prowadzony przez niego zespół wykonał około 50 projektów aplikacyjnych ukierunkowanych na dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla sektora energii. 

 

 

Z pełną wypowiedzią Karola Wawrzyniaka można zapoznać się poniżej.

 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej. 

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów