2 lutego 2023 12:07 - Polska, KlastER
Jerzy Lis: Koordynacja i współpraca wielu środowisk to klucz do rozwoju energetyki rozproszonej

Koordynacja i współpraca wielu środowisk to klucz do rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce – wskazuje Rektor AGH w Krakowie, prof. Jerzy Lis, w wypowiedzi udzielonej nam w trakcie V Forum Energetyki Rozproszonej.

Rektor AGH zwrócił uwagę m.in. na potrzebę dywersyfikacji źródeł energii w obliczu kryzysu, w tym na wartość współistnienia energetyki rozproszonej z energetyką jądrową. Warto wspomnieć, że AGH w Krakowie w porozumieniu z PKN Orlen, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz innymi polskimi uczelniami technicznymi, zobowiązało się do opracowania programu kształcenia kadry dla energetyki jądrowej.

Na uczelni funkcjonuje już ścieżka dyplomowania związana z energetyką jądrową, którą na studiach II stopnia realizuje Wydział Energetyki i Paliw. Wydział oferuje kształcenie na kierunkach takich jak Energetyka, Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, Energetyka Wodorowa oraz Energy and Environmental Engineering.

Wszyscy, którzy kilka lat temu zaczęli się zastanawiać nad rolą energetyki rozproszonej, nie spodziewali się, że tak szybko to hasło się sprawdzi. (...) najpierw pandemia, a potem straszny kryzys związany z wojną na Ukrainie pokazał, że energetyka rozproszona jest jedynym wyjściem z tej sytuacji. To się sprawdza na co dzień, to się sprawdza dzisiaj, w momencie jak nie można zagwarantować jakichś źródeł energii np. węgla, ropy, gazu, że te źródła stają się elementem wojny politycznej, elementem nacisku politycznego, niepewności gospodarczej. Wszystko wskazuje na to, że właśnie energetyka rozproszona, która może się komponować razem z głównymi źródłami energii, takimi jak energetyka jądrowa, jest najlepszym wyjściem. 
podkreślał Rektor AGH.

Jakie działania zdaniem Rektora AGH należałoby podjąć, aby rozwijać energetykę rozproszoną w Polsce?

Będę się upierał, że najważniejsza w tej dziedzinie jest koordynacja i współpraca wielu środowisk, żeby znaleźć największe, najlepsze i najbardziej skuteczne rozwiązania. Takie Fora jak dzisiejsze spotkanie są i chciałbym, aby były kontynuowane w postaci kongresów i kolejnych projektów i programów, które będziemy razem realizować. Razem to znaczy wszyscy z centrali, ze sfer rządowych, samorządowych, gospodarczych, biznesowych, naukowych i uniwersyteckich.  wskazywał Jerzy Lis.

 

Z pełną wypowiedzią rektora AGH, prof. Jerzego Lisa można zapoznać się poniżej.

 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej. 

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów