27 kwietnia 2023 18:28 - Polska, KlastER
Jan Popczyk (PPTE2050): Potrzebujemy prawa elektrycznego skoordynowanego z prawem energetycznym

Utworzenie kodeksu transformacji energetycznej, obejmującego istniejące prawo energetyczne oraz nowe prawo elektryczne, to główna rekomendacja prof. Jana Popczyka na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wypowiedzią eksperta, której udzielił nam podczas V Forum Energetyki Rozproszonej na AGH w Krakowie.

Wyciągając wnioski z obecnej sytuacji geopolitycznej oraz z idących za nią zagrożeń dla wielkoskalowej energetyki, jak zaznaczył prof. Jan Popczyk, niezbędne jest przystąpienie do przemodelowania sektora energetycznego w kierunku elektroprosumeryzmu. Oznacza on nie tylko transformację energetyczną, ale także gospodarczą oraz dostosowanie do nich legislacji.

Nie ma tu co dywagować, jakie jest znaczenie energetyki rozproszonej. Trzeba po prostu ten proces transformacji realizować, wyzbyć się wszelkich wątpliwości. A oczywiście na trajektorii realizacji transformacji dokonywać na bieżącą korekt. No bo mamy trzy dekady przed sobą i warunki będą się jeszcze nie raz, nie dwa zmieniać. Musimy tak zaprojektować ten proces, abyśmy mogli dynamicznie dostosowywać się do rozwoju sytuacji, ale ciągle będzie to energetyka rozproszona i ciągle będzie to transformacja do energetyki wykorzystującej tylko energię elektryczną, bo to są fundamenty.

Profesor Popczyk wskazał na potrzebę stworzenia osobnego prawa elektrycznego, które funkcjonowałoby obok energetycznego. Prawo elektryczne miałoby dotyczyć rynków wschodzących bazujących na elektroprosumeryzmie.

Obecnie istniejące prawo reguluje wielka energetykę korporacyjną. Tę energetykę korporacyjną opartą na paliwach kopalnych. Wiemy, że paliwa kopalne muszą być wygaszone i to w ciągu tych nadchodzących trzech dekad, czy jednej trwającej i dwóch następnych. A prawo elektryczne musi dotyczyć rynków wschodzących. Ja to nazywam rynkami wschodzącymi elektroprosumeryzmu i te dwa prawa, prawo elektryczne i energetyczne, odpowiednio z sobą skoordynowane, musza tworzyć kodeks prawny transformacji energetycznej (…). Jeżeli to by nam się udało zrealizować w ciągu najbliższych powiedzmy pięciu lat, to można by być spokojnym o przyszłość transformacji energetyki w Polsce, ale też dobrą i spokojną transformacje gospodarki, o te pożądane zmiany ustrojowe. Jak mówię "pożądane zmiany ustrojowe", to myślę o zmianach do takiej społecznej gospodarki rynkowej, bo elektroprosumeryzm, energetyka rozproszona to jest istota gospodarki rynkowej. Do tego musimy dążyć

 

Z pełną wypowiedzią Jana Popczyka można zapoznać się poniżej.

 

 

Jan Popczyk jest głównym autorem koncepcji reformy rynkowej elektroenergetyki w Polsce po zmianach ustrojowych w 1989 r. Tworzył i był pierwszym prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w okresie do 1995 r., w którym nastąpiło połączenie polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami Europy Zachodniej. Od 1996 r. pracuje nad podstawami transformacji energetyki. Angażuje się w tworzenie startupów w tym obszarze (4 startupy). Stworzył i prowadzi od 2006 r. Konwersatorium Inteligentna Energetyka. W latach 2013–2018 tworzył elektroniczną Bibliotekę Źródłową Energetyki Prosumenckiej, którą przekształca sukcesywnie w Powszechną Platformę Transformacyjną Energetyki 2050. W 2018 r. opublikował – w postaci tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego (paradygmaty: elektroprosumencki, egzergetyczny, wirtualizacyjny) koncepcję, którą nazywa transformacją energetyczną w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu (TETIPE). Prowadzi szeroko zakrojone prace na rzecz urzeczywistnienia tej koncepcji.

 

Artykuł prof. Jana Popczyka w czasopiśmie "Energetyka Rozproszona": 
Elektroprosumeryzm (słownik encyklopedyczny, maj 2021). Cz. I. Elektroprosumeryzm jako praktyka tu i teraz oraz jako hipoteza w horyzoncie 2050

 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej. 

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów