10 sierpnia 2022 09:34 - Polska, KlastER
Jaką rolę odgrywa i może odgrywać uczelnia w procesie transformacji energetycznej? Odpowiada Jerzy Lis, Rektor AGH

W obliczu aktualnych wyzwań energetycznych działania łączą wszystkie instytucje i podmioty. Prof. Jerzy Lis, rektor AGH w Krakowie zwrócił uwagę na rolę uniwersytetów w transformacji energetycznej w wypowiedzi udzielonej nam w trakcie IV Forum Energetyki Rozproszonej.

(…) na uczelni skupiają się wszystkie problemy które wiążą się z aktualnymi wyzwaniami energetycznymi. Te problemy to przede wszystkim nowe technologie, wpływ całego systemu energetycznego na klimat, na nasze środowisko a także podstawowe pytanie na uczelni; kto powinien prowadzić rozwój nowej energetyki, jak kształcić kadry, jak promować nowe wyzwania. 

– wskazuje Jerzy Lis. Działania, które należy podjąć, Rektor AGH przypisuje także uniwersytetom

To jest rola uczelni i my w swojej misji uniwersytetu AGH wszystkie te elementy chcemy zawrzeć i próbujemy je realizować. Jednym z elementów są projekty, które robimy i to forum energetyki rozproszonej, to jest realizacja dużego projektu, który się nazywa KlastER. Który poświęcony jest nowym technologiom, nowym technikom, nowym wyzwaniom, związany z energetyka rozproszoną.

Pełen zapis z wypowiedzi prof. Jerzego Lisa znajdą Państwo poniżej.

 

 

IV Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 9 maja 2022 roku w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Debata w trakcie forum koncentrowała się na kluczowych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Relacja z tego wydarzenia jest dostępna tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów