25 marca 2024 14:56 - Polska
Jaka jest przyszłość energetyki rozproszonej? I Kongres Energetyki Rozproszonej

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Jaka jest przyszłość energetyki rozproszonej?...". Tekst ukazał się na łamach 10. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona". Artykuł stanowi podsumowanie sesji I Kongresu Energetyki Rozproszonej moderowanej przez Michała Kurtykę, Ministra Klimatu i Środowiska w latach 2019-2021.

"W artykule omówiono perspektywę rozwoju energetyki rozproszonej (ER) w aspektach geopolityki, technologii, przemysłu, systemu energetycznego, instytucji oraz europejskich wyzwań. Przedstawiono także znaczenie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście geopolitycznym oraz rosnącą rolę ER w zabezpieczaniu dostaw energii. Zwrócono uwagę na techniczne wyzwania związane z generacją niesterowalną, a także na konieczność różnicowania źródeł energii oraz rozwoju technologii. W perspektywie przemysłowej uwypukla się potrzeba utrzymania dotychczasowego potencjału Europy i zlokalizowania procesów przemysłowych na jej terenie. Przeanalizowano również kwestie systemowe, w tym zmiany prawodawstwa oraz sposobu zarządzania systemem energetycznym, a także rozwój lokalnych społeczności energetycznych. W kontekście europejskim istotną rolę odgrywają zmiany w unijnych instytucjach oraz miejsce Polski w procesie transformacji energetycznej (TE). Artykuł podkreśla znaczenie współpracy, innowacji oraz społecznego wsparcia dla rozwijającej się energetyki rozproszonej." - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.