2 sierpnia 2022 11:19 - KlastER
Jak rozwinąć branżę magazynów energii w Polsce? Odpowiada Barbara Adamska

Magazyny energii stanowią niezbędny element transformacji energetycznej i gwarant bezpieczeństwa energetycznego. Jakie kroki należy podjąć by sprzyjać rozwojowi magazynów energii w Polsce? Na to pytanie odpowiedziała Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, w wypowiedzi udzielonej nam w trakcie IV Forum Energetyki Rozproszonej.

Barbara Adamska wskazała na potrzeby działań na wielu poziomach systemu energetycznego, od prosumenta pojedynczego gospodarstwa domowego, przedsiębiorców po bezpiecznie działające sieci dystrybucyjne i przesyłowe.

Potrzebujemy zachęt, potrzebujemy systemu wsparcia dla prosumentów, żeby kupowali domowe magazyny energii. Dzisiaj jest to już dostępne w ramach programu Mój Prąd 4.0. Potrzebujemy zachęt dla przedsiębiorców, żeby uzupełniali własne źródła wytwórcze magazynami energii, również w tym celu, aby zapewnić zieloną bezpieczną energię na potrzeby procesów produkcyjnych i to ważne, energię o odpowiednich parametrach jakościowych. Potrzebujemy prawodawstwa, które umożliwi inwestowanie w magazyny energii wytwórcom wielkoskalowym OZE.

Prezes PSME zwróciła też uwagę na pojawiające się problemy techniczne z przyłączaniem magazynów energii.

Dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji braku mocy przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych. Regułą jest, że inwestorzy otrzymują odmowy. Magazyny energii powinny ułatwić im inwestycje w instalacje wytwórcze, dzisiaj się tak nie dzieje. Bardzo częstą praktyką operatorów systemów dystrybucyjnych jest sumowanie mocy przyłączeniowej magazynu energii i źródła wytwórczego, co stanowi absolutny bezsens. A argumentacja o jednoczesności jest bardziej debatą akademicką niż rzeczywistą strategią użytkowania magazynu energii. I co równie ważne, potrzebujemy możliwości zakupu usług systemowych na rynku przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

W swojej wypowiedzi Barbara Adamska podkreśliła potrzebę najpilniejszych zmian.

Tak więc to czego potrzebujemy dzisiaj to rzeczywiste, szybkie działania pozwalające na inwestowanie w magazyny energii, ułatwienia od strony przyłączania do sieci dystrybucyjnych i przesyłowych magazynów energii. Potrzebujemy reformy rynku bilansującego, która umożliwi świadczenie usług regulacyjnych, systemowych przez magazyny energii na rzecz operatorów systemu dystrybucyjnego. 

 

Pełen zapis z wypowiedzi Barbary Adamskiej znajdą Państwo poniżej.

 

IV Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 9 maja 2022 roku w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Debata w trakcie forum koncentrowała się na kluczowych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Relacja z tego wydarzenia jest dostępna tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów