16 sierpnia 2022 12:00 - Polska, KlastER
Jakie wyzwania czekają operatorów przy wprowadzaniu modeli prosumenta zbiorowego i wirtualnego? Odpowiada Robert Zasina

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE od 1 kwietnia na rynku energetycznym pojawił się prosument zbiorowy. Istniejąca infrastruktura energetyczna nieustannie obciążana jest nowymi przyłączeniami. O działaniach podejmowanych przez operatorów opowiada nam Robert Zasina, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, w wypowiedzi udzielonej nam w trakcie IV Forum Energetyki Rozproszonej.

(…) Prosumenci zbiorowi to kolejni użytkownicy systemu, którzy mogą korzystać z nowych rozwiązań rynku energii i teraz właśnie od kwietnia weszły nowe przepisy prawa umożliwiające pojedynczym użytkownikom w blokach mieszkalnych korzystanie z instalacji fotowoltaicznych, które są na tych budynkach i ta energia, można powiedzieć bezkosztowo w połączeniu z siecią dystrybucyjną, jest konsumowana przez tych odbiorców. Dla nich jest to bardzo ważne. Dla nas jest to można powiedzieć nowe otwarcie i nowe doświadczenia, ponieważ tu mówimy o lokalizacjach przeważnie w miastach, dużych skupiskach bloków i osiedlowych. Dlatego tu będziemy obserwować, co się będzie działo z parametrami sieci energetycznych, bo to jest bardzo ważne, żeby nie wpłynęło to na klientów tych, którzy np. nie mają tych paneli.

Kolejnymi działaniami podejmowanymi przez operatorów sieci, wymienianymi przez prezesa Zasinę, będą szkolenia i edukacja.

(…) bardzo ważna jest współpraca z koordynatorami, którzy będą reprezentować te wspólnoty mieszkaniowe i prosumentów zbiorowych. Będziemy prowadzili edukację tak, żeby w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystywali tę energię, (…). Przy idei prosumenta zbiorowego kluczowe jest, żeby jak największa ilość energii była wykorzystywana w miejscu, w którym zostaje wytworzona.”- zaznacza w swojej wypowiedzi Robert Zasina.

Pełen zapis z wypowiedzi Roberta Zasiny znajdą Państwo poniżej.

 

 

IV Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 9 maja 2022 roku w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Debata w trakcie forum koncentrowała się na kluczowych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Relacja z tego wydarzenia jest dostępna tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.

 

Zdjęcie: Tomasz Pluta