12 października 2021 14:00 - Polska
Ireneusz Zyska: Wkrótce zostanie zawarte Polskie Porozumienie Wodorowe

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 roku z perspektywą do 2040 r. oraz prace nad Polskim Porozumieniem Wodorowym to tematy przewodnie poruszone podczas panelu „Energia Odnawialna” w ramach Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. W wydarzeniu, które odbyło się 8 października 2021 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Jak zaznaczył wiceminister Zyska, wodór stanowi przyszłość polskiej gospodarki, dlatego kluczowe jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy w celu skutecznego wdrażania strategii, inwestycji i prawa w obszarze energetyki i klimatu Wiceminister Zyska, przypomniał, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska finalizuje obecnie prace nad Polską Strategią Wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. (PSW).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oprócz projektu PSW prowadzi szereg inicjatyw zmierzających do zwiększenia udziału i popularyzacji rozwiązań opartych na wodorze, wśród których znajduje się także Polskie Porozumienie Wodorowe, które wkrótce zostanie zawarte

– podkreślił wiceminister Zyska.

Zawarcie Polskiego Porozumienia wodorowego zostało przewidziane na podstawie podpisanego w lipcu 2020 r. Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Jego sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia działań mających na celu stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych, wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego, wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego oraz przygotowanie nowych regulacji na potrzeby gospodarki wodorowej.

Wiceminister Zyska zwrócił uwagę, realizacja postanowień Polskiego Porozumienia Wodorowego umożliwi utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego, dzięki wsparciu nisko- i bezemisyjnych technologii.

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zdjęcie: 174837304 / Hydrogen © Adonis1969 | Dreamstime.com