6 marca 2023 12:51 - Świat
IRENA: Prawie pół biliona dolarów na OZE w 2022 r. Najwięcej na energetykę słoneczną i wiatrową

Globalne inwestycje w technologie służące transformacji energetycznej w 2022 roku były rekordowo wysokie i sięgnęły 1,3 biliona dolarów czytamy w raporcie opublikowanym przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej oraz Climate Policy Initiative.

W 2022 roku wydatki podniosły się o 19% w stosunku do roku 2021. Wstępne dane mówią, że 499 miliardów dolarów zostało przeznaczone na inwestycje w odnawialne źródła energii, z czego przeważająca większość na fotowoltaikę (43% inwestycji) oraz lądowe i morskie elektrownie wiatrowe (odpowiednio 35% i 12%).

Większość inwestycji przyciągnął region Azji Wschodniej i Pacyfiku. Według autorów raportu, w Chinach, które są liderem tego regionu, inwestycje w PV i energetykę wiatrową były napędzane przez zwolnienia podatkowe. Na kolejnych dwóch miejscach podium znalazła się Europa oraz Ameryka Północna (z wyłączeniem Meksyku) gdzie również obowiązują ulgi podatkowe na produkcję energii z OZE.

Fotowoltaika i energetyka wiatrowa

W raporcie zwrócono uwagę, że dotychczasowe inwestycje w transformację energetyczną są skoncentrowane na już rozpoznanych technologiach. Zdaniem autorów wsparcie transformacji energetycznej wymaga tego, aby więcej funduszy płynęło do mniej rozwiniętych gałęzi związanych z ogrzewaniem, chłodzeniem czy integracją systemów oraz do sektorów pozaenergetycznych.

Według informacji prezentowanych w raporcie aktualnie spóźnione są m.in. inwestycje w zastosowania bezpośrednie, które obejmują wytwarzanie ciepła (np. kolektory słoneczne, geotermalne pompy ciepła, kotły na biomasę) oraz transport (np. biopaliwa).

Instalacje wyspowe (off-grid)

Inwestycje w instalacje off-grid (wyspowe) w 2021 roku sięgnęły 558 milionów dolarów, a średnia transakcja wynosiła 3,5 miliona dolarów. W latach 2010-2021 końcowym efektem aż 92% inwestycji wyspowych były instalacje fotowoltaiczne. Większość inwestycji miało zastosowania mieszkaniowe, a udział inwestycji komercyjnych i przemysłowych wzrósł z 8% w 2015 r. do 32% w 2021 r.

Inwestycje w paliwa kopalne i sprawiedliwa transformacja

Autorzy raportu zwracają uwagę, że wciąż kontynuowane są globalne inwestycje w paliwa kopalne. Według wstępnych danych w 2022 roku wyniosły one 953 miliardy dolarów. Tym samym odbiły się one po spadku, jaki miał miejsce w latach 2020-2021 w wyniku m.in. pandemii COVID-19. 

IRENA nawołuje do ograniczenia inwestycji i dotacji w paliwa kopalne, ale jednocześnie zwraca uwagę na konieczność zabezpieczenia standardu życia wrażliwych na tę zmianę społeczeństw. Autorzy raportu wezwali do ściślejszej współpracy międzynarodowej, w tym znacznego zwiększenia przepływów finansowych z krajów rozwiniętych do rozwijających się.

Według danych podanych w raporcie, w 2020 roku około 733 milionów ludzi nie miało dostępu do elektryczności, a prawie 2,4 mld ludzi polegało na tradycyjnych paliwach i technologiach gotowania posiłków.

 

Cały raport Global Landscape of Renewable Energy Finance 2023 można odnaleźć tutaj.

 

Źródło: www.irena.org

Zdjęcie: 111630975 © Elxeneize  Dreamstime.com