24 października 2022 12:07 - Świat
Inwestycje w OZE zwracają się coraz szybciej

Zmniejsza się czas zwrotu inwestycji w OZE. Zwiększają się natomiast inwestycje kapitałowe w energetykę wiatrową i słoneczną, szczególnie w Europie. Powodem są m.in. wysokie ceny energii - podaje firma Rystad Energy.

Inwestycje kapitałowe w OZE mają osiągnąć 494 miliardy dolarów w 2022 roku, przewyższając wydobycie ropy i gazu na poziomie 446 miliardów dolarów w ciągu roku. Po raz pierwszy inwestycje w OZE mają być wyższe niż w ropę naftową i gaz.

Stało się wbrew oczekiwaniom, że problem z dostępem do surowców energetycznych, może spowodować dodatkowe wydłużenie zwrotów z inwestycji. Analiza Rystad Energy pokazuje jednak, że obecne ceny energii elektrycznej (SPOT) w Niemczech, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii przyniosłyby taki zwrot w okresie do 12 miesięcy.

Skąd szybszy zwrot z inwestycji?

Rystad Energy zaprezentowało zależność między wzrostem ceny Megawatogodziny (MWh) prądu a latami zwrotu z inwestycji na przykładzie instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 MW w Niemczech (wykres poniżej). Przy cenie energii elektrycznej 50 euro / MWh, oczekiwany zwrot po opodatkowaniu wynosi około 6% z okresem zwrotu wynoszącym 11 lat. 

Cena 350 euro / MWh lub wyższa powoduje okres zwrotu wynoszący tylko jeden rok, podczas gdy cena około 180 euro – proponowany przez Komisję Europejską próg cenowy – zmniejsza zwrot o połowę do 5-6 lat. Przedstawione dane dotyczą Niemiec, jednak model ten może przekładać się na podobny zwrot w ciągu 12 miesięcy we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Tymczasem, miesięczne ceny energii w sierpniu w wymienionych wyżej krajach miały wynieść nawet ponad 400 euro / MWh. Taka sytuacja sprawie, że inwestycje w OZE na skalę przemysłową są coraz bardziej opłacalne. Sprzyjają im również stosunkowo niskie koszty operacyjne OZE. Eksperci Rystad Energy przekonują, że m.in. dzięki nim zwroty z inwestycji pozostaną solidne, nawet jeśli w perspektywie długoterminowej ceny energii elektrycznej znacznie spadną.

Umowy PPA a inwestycje w OZE

W przeszłości inwestycje w OZE wymagały pewności przepływów pieniężnych w celu zapewnienia finansowania. Przepływ ten był często zapewniany przez taryfy gwarantowane lub umowy o zakup energii (PPA). Mechanizmy te chronią inwestycje przed ryzykiem spadku cen energii, ale jednocześnie ograniczają lub niwelują wpływ wzrostu tych cen na zysk z inwestycji. Z tego powodu większość europejskich projektów solarnych i wiatrowych nie korzysta obecnie na wysokich cenach energii.

Eksperci Rystad Energy przekonują, że aktualne warunki na rynku energii szczególnie sprzyjają inwestycjom w OZE. Dlatego warto uruchamiać je tak szybko jak to możliwe. Dzięki temu możliwe będzie odzyskanie kosztów początkowych, a zyski powinny pozostać atrakcyjne, nawet jeśli ceny energii elektrycznej spadną do poziomu sprzed wzrostów.

 

Źródło: www.rystadenergy.com

Zdjęcie: 59735391 © Prudencio Alvarez  Dreamstime.com