20 grudnia 2022 19:10 - Świat
Inwestycje w OZE uznane za nadrzędny interes publiczny – porozumienie Rady Unii Europejskiej

19 grudnia, bieżącego roku, podczas posiedzenia Rady ministrów UE ds. energii poza porozumieniem ws. maksymalnych cen gazu państwa członkowskie doszły do porozumienia ws. rozporządzenia mającego pomóc w przyspieszeniu inwestycji w OZE. Ministrowie wyrażają ostateczną zgodę na nadanie inwestycjom OZE statusu „nadrzędnego interesu publicznego” i ograniczenie czasu wydawania zezwoleń.

 

Wdrożenie obszarów docelowych dla OZE (go-to areas) 

Ustalenia szczytu zakładają, iż państwa członkowskie zaprojektują specjalne „obszary” tzw. „renewables go-to areas” dla odnawialnych źródeł energii ze skróconymi i uproszczonymi procesami wydawania pozwoleń na obszarach o niższym ryzyku dla środowiska.

Rada uzgodniła, że ​​w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie dyrektywy państwa członkowskie zmapują obszary niezbędne do krajowych wkładów w realizację celu w zakresie energii odnawialnej do 2030 r. W swoich planach wyznaczających obszary, do których należy wykorzystywać odnawialne źródła energii, państwa członkowskie przyjęłyby również środki łagodzące, które przeciwdziałają potencjalnym negatywnym skutkom środowiskowym. Rada zgodziła się na krótszy, sześciomiesięczny termin dla obszarów już uznanych za odpowiednie do przyspieszonego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, jeśli między innymi nie znajdują się one na obszarach Natura 2000 i zostały poddane ocenie środowiskowej.

Państwa członkowskie zgodziły się, że ze względu na ich specyfikę będą mogły wyłączyć spalarnie biomasy i elektrownie wodne z wyznaczania obszarów, na które przeznaczone są źródła odnawialne.

W przypadku obszarów docelowych dotyczących energii odnawialnej Rada uzgodniła, że ​​procesy wydawania pozwoleń nie powinny trwać dłużej niż rok w przypadku projektów związanych z energią odnawialną i dwa lata w przypadku morskich projektów w zakresie energii odnawialnej. W należycie uzasadnionych nadzwyczajnych okolicznościach termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o sześć miesięcy.

W przypadku urządzeń fotowoltaicznych państwa członkowskie uzgodniły, że proces wydawania pozwoleń nie będzie dłuższy niż trzy miesiące. Kraje UE dzięki nowemu prawodawstwu mogą teraz zgodnie z prawem ograniczyć do trzech miesięcy procedury wydawania pozwoleń na instalację fotowoltaiczną na tzw. „sztucznych powierzchniach” (dachy, wiaty garażowe, tereny przemysłowe itp.). 

 

OZE nadrzędnym interesem publicznym

Obszary, w których można korzystać z energii odnawialnej, ograniczyłyby również podstawy prawnego sprzeciwu wobec nowych instalacji, zakładając, że leżą one w nadrzędnym interesie publicznym. Klauzula „nadrzędnego interesu publicznego” daje rządom możliwość przyspieszenia procesów zatwierdzania – na przykład w odniesieniu do ocen środowiskowych – i zastosowania podejścia do różnorodności biologicznej opartego na populacji zamiast podejmowania indywidualnych decyzji, które blokowały projekty w wielu krajach.

„To porozumienie jest ważnym uzupełnieniem trwających prac nad dyrektywą w sprawie energii odnawialnej. Szybsze wydawanie pozwoleń w obszarach, które mogą przynieść najlepsze wyniki bez szkody dla środowiska, pozwoli nam szybciej wdrożyć energię odnawialną w naszych sieciach. To najlepszy sposób na uniezależnienie się od rosyjskiej energii, a także znacząco przyczyni się do realizacji naszych celów klimatycznych."

- powiedział Jozef SÍKELA, czeski minister przemysłu i handlu

Rozporządzenie ma wypełnić lukę do czasu aktualizacji i przyjęcia w przyszłym roku bardziej długoterminowej dyrektywy UE w sprawie energii odnawialnej.

 

Źródło: www.consilium.europa.eu/en/press

Zdjęcie: 140992344 © Andreykuzmin  Dreamstime.com