13 kwietnia 2023 13:17 - Polska
Grzegorz Wiśniewski (IEO): Powinniśmy integrować sektor energii elektrycznej i sektor ciepła

Kierunki transformacji sektora ciepłowniczego zostały silnie zaakcentowane w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. Cel odejścia od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach przypada na 2030 r., a na obszarach wiejskich na 2040 r. Na potrzeby związane z integracją sektora energii i ciepła, w tym budowę magazynów ciepła, wskazał Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej w wypowiedzi udzielonej nam w trakcie V Forum Energetyki Rozproszonej.

 

Grzegorz Wiśniewski zwrócił uwagę, że ostatnie wydarzenia unaoczniły nam potrzebę rozpraszania i dywersyfikacji źródeł energii w celu zapewnienia bezpieczeństwo energetycznego. W tych działaniach kluczowym jest według naszego rozmówcy sektor ciepła.

Główny problemem okazało się ciepłownictwo i ataki na systemy ciepłownicze. To nas uczy, że energetyka jest jednością i powinniśmy integrować sektor energii elektrycznej i sektor ciepła i powinniśmy rozpraszać źródła. Czym więcej mikro sieci, czym więcej źródeł w systemach ciepłowniczych, one nie powinny funkcjonować w oparciu o jedną kotłownię na jedno paliwo i tym lepiej, im potrafimy sterować wieloma źródłami energii elektrycznej.

Wiśniewski zaakcentował także, że do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu istotna jest zmiana sposobu wytwarzania  energii polegająca na stopniowym zastępowaniu paliw kopalnych wieloma źródłami OZE.

Jeśli chodzi o średni szczebel, czyli poziom miasta wydaje mi się, że musimy odejść od ciepłowni opartych wyłącznie na węglu, dlatego, że ten węgiel importujemy i w ogóle paliwo również gazowe jest importowane i to nie zawsze z krajów demokratycznych. Natomiast powinniśmy odchodzić od węgla w sposób stopniowy wprowadzając stopniowo różne inne źródła do ciepłowni i do elektrociepłowni. W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzanie źródeł zeroemisyjnych.

Według naszego rozmówcy dla wsparcia rozwoju energetyki rozproszonej niezbędne jest zapewnienie magazynów ciepła zarówno dla najmniejszych źródeł prosumenckich jak i źródeł w większej skali.

Najlepiej gdyby to były magazyny ciepła, zasobniki ciepłej wody. Tak, żebyśmy mogli przenieść produkcję z południa na największe zapotrzebowanie jakie mamy wieczorem i przynajmniej ciepłą wodę moglibyśmy mieć z własnego źródła, a nie czerpać z nadwyrężonego systemu opartego na węglu (...). Dobowe magazyny ciepła w domach i sezonowe magazyny ciepła w mieście byłyby silnym wsparciem dla transformacji energetycznej w kierunku energetyki rozproszonej opartej na OZE w tym zeroemisyjnym OZE.

 

Z pełną wypowiedzią Grzegorza Wiśniewskiego można zapoznać się poniżej.

 

Grzegorz Wiśniewski jest inżynierem, ekonomistą, specjalistą rynku energetyki odnawialnej i technologii energetyki słonecznej. Jest założycielem i prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Inicjator projektu budowy w Polsce Gigafabryk ogniw fotowoltaicznych realizowanym przez spółkę Giga PV S.A. (2021) oraz koncepcji wprowadzania do polskiego ciepłownictwa budowy zeroemisyjnych OZE z sezonowymi magazynami ciepła (dwa pilotażowe projekty-2021 i trzy wdrożeniowe-2022). Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych „Energetyka Odnawialna dla Biznesu” organizowanych wspólnie z Politechniką Warszawską.Jest współpatronem pierwszej krajowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” (2001), pierwszego projektu Ustawy o odnawialnych źródłach energii, założeń do systemu zielonych certyfikatów (2005), inicjatorem poprawek prosumenckich do Ustawy o OZE (2015). Wdrożył w Polsce ujednoliconą metodę liczenia tzw. rozłożonych kosztów energii (LCoE). Jest redaktorem 10. edycji raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, członkiem Rady Izby Klastrów Energii i Rady Porozumienia Sektorowego PV oraz Członkiem Komitetu KIG ds. Energii i Polityki Klimatycznej. Laureat nagrody „Człowiek Roku Polskiej Ekologii” (2014).

 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej. 

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów


13 kwietnia 2023 16:02 Piotr Jaszewski

Cytat: ,,dla wsparcia rozwoju energetyki rozproszonej niezbędne jest zapewnienie magazynów ciepła zarówno dla najmniejszych źródeł prosumenckich jak i źródeł w większej skali.".....Ok.Mówmy jednak otwarcie: zapewnienie poprzez? (Przykładowo?)