20 kwietnia 2022 14:03 - Polska
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Program Ministerstwa Klimatu i Środowiska wspiera polskie firmy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza firmy oferujące polskie zielone technologie do udziału w programie GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii. Program ma za zadanie wspierać krajowe firmy, zaangażowane w rozwój zielonych technologii, w promowaniu swoich unikalnych produktów na rynkach międzynarodowych.

Program GreenEvo ma na celu dostarczenie polskim przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy i narzędzi skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne. Umożliwia m.in. udział w szkoleniach, zagranicznych misjach gospodarczych i targach a także ułatwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Nabór do kolejnej edycji programu GreenEvo odbędzie się na jesieni tego roku.

Wsparcie w ramach GreenEvo jest udzielane w formule pomocy de minimis, a kwota pomocy udzielonej w ten sposób nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych.

Obszary wsparcia technologii w programie GreenEvo to:

  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • gospodarka odpadami,
  • odnawialne źródła energii,
  • oszczędność energii,
  • ochrona powietrza,
  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • budownictwo pasywne,
  • niskoemisyjny transport,
  • ochrona klimatu, w tym technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych.

Więcej o programie GreenEvo posłuchać można w filmie, udostępnionym przez Organizatorów:

Szczegółowe informacje na temat programu GreenEvo, poprzednich edycjach, laureatach i nagrodzonych technologiach, przeczytać można na stronach rządowych

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Grafika: Zdjęcie 82570891 © Vaclav Volrab | Dreamstime.com


Polecamy
Najbliższe wydarzenie
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

5 lipca 2022 10:00

Dołącz do wydarzenia
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Mapa społeczności energetycznych
Sprawdź lokalizację
Zobacz materiały z wydarzeń
Śledź nasze relacje
Zadaj pytanie ekspertowi
Rozwiejemy Twoje wątpliwości