24 marca 2023 11:35 - Polska
W 2022 r. generacja energii w zielonych mikroźródłach wzrosła dwukrotnie - raport URE

W minionym roku do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było 1,2 mln mikroinstalacji o łącznej mocy 9,3 GW. Jak wynika z raportu URE o produkcji OZE w 2022, mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii, tj. o 109 proc. więcej niż w 2021 roku.

 

Potrzeba zapewnienia bezpiezpieczeństwa energetycznego i znalezienia sposobu na tańszy prąd przekłada się na wzrost zainteresowania konsumentów produkcją energii z własnych ekologicznych źródeł. Bowiem dominujących wytwórców energii w mikroinstalacjach OZE stanowili prosumenci a 99 procent instalacji to fotowoltaika. Co podkreślił w swojej wypowiedzi Rafał Gawin, prezes URE, zaznaczając jednocześnie pilną potrzebę modernizacji i rozwoju sieci:

Dane prezentowane w naszym najnowszym raporcie jednoznacznie wskazują, że generacja energii w zielonych mikroźródłach od kilku lat przyrasta w ogromnym tempie. Znaczenie tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju będzie coraz większe, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, w której pożądane jest wytwarzanie i zużywanie energii na poziomie lokalnym. Jednak wprowadzenie takiej mocy mikroinstalacji do systemu elektroenergetycznego wymaga pilnego dostosowania infrastruktury sieciowej.

Całość raportu dostępna poniżej:

Raport – energia elektryczna wytworzona z odnawialnego źródła energii w mikrointalacjach ( w tym przez prosumentów) i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej w 2022 r. (art.6a ustawy OZE)

 

Źródło:

www.ure.gov.pl/pl

Zdjęcie:

www.ure.gov.pl/pl