25 listopada 2022 18:04 - Polska, Świat
Fotowoltaika i wodór- projekt Power2Power na przykładzie holenderskiego szpitala

Samozasilający się system energetyczny oparty na wodorze zostanie wdrożony w szpitalu w Rijnstate. Wodór jest nośnikiem energii, który w połączeniu z energią odnawialną może odegrać znaczącą rolę także w transformacji energetycznej Polski.

 

Fotowoltaika i wodór

System dla holenderskiego szpitala dostarczą  H2B2, globalna firma technologiczna z sektora energii wodorowej, oraz PowiDian, francuska firma technologiczna specjalizująca się w integracji systemów wodorowych. Jest to jeden z pierwszych w Europie projektów dekarbonizacji sektora opieki zdrowotnej, który pozwoli zaoszczędzić 600 000 metrów sześciennych gazu ziemnego i uniknąć emisji 2 milionów kilogramów CO2 w ciągu najbliższych 15 lat. Francuska firma zaprojektowała i wyprodukowała ogniwo paliwowe o mocy 100 kW oraz dwa zbiorniki magazynowe o pojemności 100 kg tworzące system, natomiast H2B2 jest producentem elektrolizera.

Elektrolizer EL20N będzie działał w ramach systemu P2P dostarczając energię elektryczną poprzez połączenie fotowoltaiki i wodoru. Systemy P2P wykorzystują potencjał energii odnawialnej, w tym przypadku fotowoltaiki słonecznej, łagodząc dzięki wodorowi jej główną przeszkodę - marnowanie szczytów produkcji, ponieważ produkcja energii nie pokrywa się z popytem. Nadwyżka energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym pochodzące ze źródła fotowoltaicznego zasili elektrolizer. Tym samym szpital będzie wykorzystywał energię elektryczną wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne w ciągu dnia. Jeśli produkcja przekroczy potrzeby centrum, elektrolizer H2B2 przekształci go w wodór, który będzie magazynowany w zbiornikach. W nocy lub w sytuacjach, gdy źródło energii fotowoltaicznej nie wytwarza wystarczającej ilości energii dla szpitala, ogniwo paliwowe przekształci zmagazynowany wodór w energię elektryczną. Taki układ nie będzie obciążony śladem węglowym. 

 

P2P i technologie wodorowe w Polsce

Polska strategia wodorowa zakłada, iż wodór ma być wykorzystywany w takich dziedzinach gospodarki jak energetyka, ciepłownictwo czy transport, a także ma pełnić ważną rolę w dekarbonizacji przemysłu. Do 2025 roku planowane jest wybudowanie instalacji o mocy 50 MW pozwalających na produkcję wodoru, natomiast do 2030 roku moc ta powinna osiągnąć poziom 2 GW. Wodór ma pochodzić z nisko i zeroemisyjnych źródeł, w szczególności z elektrolizy wody, lecz także mogą to być procesy zgazowania i pirolizy biomasy oraz odpadów, proces reformingu parowego biogazu, a także proces zgazowania węgla i reformingu parowego węglowodorów z wykorzystaniem technologii wychwytywania i magazynowania CO2. Planowane jest powstanie pięciu dolin wodorowych, w których będą budowane łańcuchy wartości związane z produkcją wodoru, jego transportem, magazynowaniem, a także zastosowaniem wodoru w przemyśle. 

P2P ang. Power-to-Power czyli wykorzystanie procesu przemian energii elektrycznej w energię zmagazynowaną (np. w wodorze), a następnie ponowna przemiana w energię elektryczną jest jedną z potencjalnych metod umożliwiających funkcjonowanie źródeł OZE. Po szczegółowo zanalizowane koszty energii elektrycznej z technologii P2P z wykorzystaniem źródeł OZE, elektrolizerów i bloków CCGT dla Polski do roku 2032 odsyłamy do str. 38 dokumentu „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032"

 

 

Źródło:

www.h2b2.es/h2b2-and-powidian-create-hydrogen/

www.pse.pl/documents

www.gov.pl/web/klimat/polska-strategia-wodorowa-do-roku-2030

Zdjęcie:

182249781  Energy © Andrey Popov  Dreamstime.com